Leest u ook altijd de proza stukjes van de politieke partijen na een raadsvergadering in het Gemeente Nieuws?
Dat is een duidelijke bevestiging van de tegenstellingen tussen coalitie en oppositie. Gaat het echt zo goed met Lingewaard of is het juist andersom?
Het is duidelijk, de gemeenteraadverkiezingen komen er weer aan! De jacht op het pluche kan beginnen!
Hieronder een bloemlezing van alle partijen na de laatste gemeenteraadvergadering.
LOKAAL BELANG LINGEWAARD
De recente kadernota geeft te zien waaraan het college haar geld wil besteden in 2018. De nota bevat veel informatie. Plannen die gerealiseerd  zijn, maar ook die op stapel staan!
Inwonersparticipatie staat hoog in hun vaandel. Het gaat prima met de financiën, maar de portemonnee wordt niet open getrokken. Dat hoort niet bij een solide beleid.
B06
Vinden de kadernota een goed-nieuwsshow van de wethouders. Die beweren doodleuk dat 80 % van het coalitieprogramma is gerealiseerd. En hoe durft het college te beweren dat in het oude Stadhues een Sociaal Cultureel Centrum is gecreëerd? En is er genoeg geld uitgetrokken voor de revitalisering van de wijk Zilverkamp?
D66
Heeft het vooral gemunt op wethouder Peren. Die bleek niet in staat de 2 simpele dossiers Dorpensingel en windmolens te realiseren. Integendeel, ze raakten in een Gordiaanse knoop gewikkeld. Gemakshalve vergeet die partij de gênante vertoning in Haalderen die de wethouder daar opvoerde inzake de Kinkel en/of de Theaterkerk.
PvdA
Volgens die partij is de kadernota een document waarin wordt vooruit gekeken naar de volgende jaren. Daar zou een stevig debat over gevoerd moeten worden. En dat viel behoorlijk tegen! Toch meende die partij voor te moeten stemmen.
Verder aandacht voor burgerparticipatie wordt gestraft, zoals stond vermeld op de gevel van het Nootgebouw. De afbraak daarvan wilde het college niet uitstellen. Integendeel, de fantastische dweildag staat onder druk. Zij hebben geen opslagruimte meer, terwijl er nog geen nieuwe bestemming is!
DORPSBELANG LINGEWAARD
De afgescheiden partij van Sjaak van der Welk (ex LBL) gaat voor kunstgrasvelden in de kleine kernen. Men vraagt zich af waarom de grote kernen Bemmel, Gendt en Huissen altijd voorrang krijgen, terwijl sporten zo belangrijk is.
Een gemiste kans noemt Dorpsbelang dit gemis.
VVD
Deze partij maakt zich voor de dweildag sterk. Noemt het een mooi en traditioneel evenement. Zij vragen om een creatieve oplossing van het college.
Zij vinden het een prima prestatie van datzelfde college, dat de financiën op orde zijn. Kan niet anders, want wethouder Helga Witjes komt uit de VVD stal! Met het oog op de verkiezingen stelt de partij voor om te komen tot een lastenverlichting voor de inwoners.
GROENLINKS
Stelt dat de grote voetbalclubs met voorkeur worden behandeld. Zij noemen het “cadeautjes voor voetballers”. Ook zij vragen zich af waarom het Nootgebouw zo snel moet worden afgebroken. Ook zij waren niet in staat de coalitie en het college daartoe te bewegen.
LINGEWAARD NU
Zij willen naar een nog compactere jaarrekening voor een meer duidelijke inkijk in de cijfers. Sportwethouder Theo Janssen komt uit hun midden. Logisch dat zij graag de visie Polseweg ten uitvoer willen brengen. Heeft Jonge Kracht daar iets mee te maken?
SP
Het familiebedrijf van de Claassens maakt zich vooral sterk voor de WMO-ZORG. Terecht maken zij zich zorgen over het feit dat de miljoenen overschotten op het sociaal domein wegvloeien naar de algemene reserve. Zeven partijen stemden echter tegen! Het lijkt net of het in de zorg zo goed gaat.
CDA
De partij van wethouder Peren is zondermeer tevreden. Zij spreken over een realistisch gesmeed akkoord. Financieel gaat het goed. Maar ze willen graag de hand op de knip houden. Ze hebben wel wat wensen die het liefst op korte termijn worden gerealiseerd. Zal wel terug te zien zijn in hun partijprogramma voor de volgende verkiezingen.
CONCLUSIE
Als je dit allemaal leest komt de tegenstelling oppositie coalitie duidelijk naar voren. Het zieltjes winnen voor de verkiezingen in maart volgend jaar is duidelijk van start.
Blijft de coalitie in tact? Gaan we nog vier jaar door met de huidige ploeg wethouders? Doen nieuwe partijen hun intrede? Zorgen zij wellicht voor vernieuwing?
Wie zal het zeggen.
Gewoon een voorbeeld.
Lokaal Belang Lingewaard wordt bestuurd door een bestuur onder leiding van voorzitter Betty van Waesberghe. Zij deelt het leven met Jan de Moor, voorzitter van de Stichting de Kinkel. Jan is de grootste lobbyist van Lingewaard.
Zijn stichting de Kinkel heeft geen cent te makken. Zij zijn nog steeds teleurgesteld over het niet realiseren van de vernieuwing betreffende de grote zaal van de Kinkel.
In de plannen voor een nieuw Kinkelgebied klonk het al aardig door dat een multifunctionele nieuwe zaal wellicht in aantocht is. Kan ook gelijk dienen als raadzaal. Zorg dan ook voor een plek voor de bibliotheek. En de exploitatie kan dan gebeuren door de huidige Kinkel.
Zo stel je iedereen tevreden en neem je gelijk revanche op de Theaterkerk. Die hadden immers het lef bijna alle theater evenementen voor de neus van de Kinkel weg te kapen.
Kortom, Dorpsbelang kan fluiten naar de kunstgrasvelden in de kleine kernen. De Zilverkamp kan een paar straten revitaliseren van het toegezegde budget. Voor de rest komen zij over 30 jaar maar terug. We weten nog niet wat gaat gebeuren met het Nootgebouw. Soms iets te maken met het Kinkelgebied?
Hebben de miljoenen uit het sociaal domein wellicht al een bestemming?
Hoe dan ook, de plannen van de VVD om te zorgen voor lastenverlichting voor inwoners zal er ook wel bij inschieten. Stijl Mark Rutte!
Bert Gerritsen