Omroep Lingewaard

OMBUDSMAN…

Een avondje theater met gratis toegang. Wie wil dat nou niet?
Over het veel besproken onderwerp WMO trok de gemeenteraad een hele avond uit. De regisseur van deze avond wist het talrijke publiek een buitengewoon saai avondvullend programma voor te schotelen. Niks geen aangekondigd spektakel!

De voorzitter van dit theaterstuk, onze burgemeester, regeerde als een Iron Lady. Ratelde haar openingswoord af om mee te delen dat niemand uit de raad het woord mocht voeren over de casus Claassen!
En laat die casus nou net de reden zijn geweest voor het raadsonderzoek inzake de handelwijze van ambtenaren. Het tuchtcollege deed al eerder uitspraak over deze zaak.
En het college zweeg al die tijd. Deed helemaal niets!
Wist het college eigenlijk wel af van de werkwijze en hiaten in het systeem?

Waarom hebben zij Frans Schut van B06 niet geraadpleegd? Hij benoemde zichzelf tijdens de vergadering doodleuk tot “The Godfather van het Lingewaardse Sociaal Domein”.
Het meest lachwekkende voorval en hoogtepunt van deze theateravond. En dat deed het talrijke publiek in de zaal voluit. De lachsalvo’s moeten in Angeren gehoord zijn! Die arrogante Schut toch!

Dat was ook al duidelijk te zien aan wethouder Johan Sluiter. Is Schut uit op mijn pluche? Trillend als een rietje gaf Sluiter duidelijk aan zich zorgen te maken.
En dat bleek helemaal niet nodig!
Immers, hij hoefde zich nergens zorgen over te maken.

Hij kon vertrouwen op zijn maten uit de coalitie (VVD, CDA, LingewaardNu en uiteraard LBL) en de burgemeester. Die willen niets liever dan ook de komende 4 jaar samen Lingewaard besturen. Komt de burgemeester wellicht ook wel goed uit. In 2019 moet zij al of niet herbenoemd worden.
Sluiter was bereid om diep door het stof te gaan. Maanden liet het college niets van zich horen. Het WMO rapport verschijnt en bam, binnen 14 dagen een plan van aanpak met daarin de aanbevelingen uit het rapport.

Stop alles maar in de doofpot suggereert het college. Sluiter kan blijven. De verkiezingen winnen we gewoon weer en het college gaat gewoon op de oude voet door.
Wat een simpele gedachte!

Sluiter wilde zelfs excuses maken aan al die, volgens de SP, talrijke mensen die informeerden naar de mogelijkheden in aanmerking te komen voor de WMO. Maar dan moest hij wel namen en rugnummers krijgen, terwijl onze gemeenteambtenaren verzuimden van zulk soort gesprekken iets op papier te zetten! Staat niet in het protocol. De wethouder kan zich toch niet met alles bemoeien.
Is echter wel daarvoor verantwoordelijk, maar voelt dat blijkbaar niet.
Wat een arrogantie!

En de burgemeester deed er nog een schepje op. Zij eiste van fractievoorzitter Claassen van de SP in het openbaar namen. Is er nog zoiets van privacy mevrouw Schuurmans?

Sluiter had in zijn excuses direct moeten stellen een OMBUDSMAN aan te willen trekken voor onze gemeente. Dan kunnen de mensen zich bij die ombudsman melden, als zij zich onheus behandeld voelen.

Het college kan immers toch ook terugvallen op een dure “spindoctor” en kostbare adviesbureaus voor de reddingsactie Sluiter?!
Waarom dan niet zo iets voor de bevolking?

Nieuw elan, daadkrachtige frisse raadsleden, zou de slogan voor alle partijen moeten zijn!
Daar kom ik binnenkort op terug in één van mijn volgende columns. Het WMO gedoe bevestigt deze vraag uitdrukkelijk!

Of gaan we gewoon door met excuses maken, respectloos vernielen van elkaars verkiezingsborden, alleen maar aankondigen van zware moties en niet uitvoeren en tot slot bijvoorbeeld het Nootgebouw in Bemmel direct sluiten als opslagplaats voor verenigingen. Bijna een jaar verder heeft wethouder Theo Janssen nieuw gras in laten zaaien. Gek dat Bemmel nu boos is?

Nu is het gewoon een strijd van wie heeft de langste adem!

Op 21 maart krijgt Lingewaard duidelijkheid. We moeten het vooralsnog blijven doen met de huidige negen partijen. Er zit niet anders op.

En daarom kan een ombudsman wellicht een uitkomst bieden.
Kosten geen probleem, gewoon uit de algemene reserves!
Die wordt immers rijk gevuld met de besparingen uit de WMO!

Alle columns op Omroep Lingewaard zijn geschreven op persoonlijke titel. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard.