Omroep Lingewaard

Rapport Wmo: Eindconclusie vrijwel haaks op inhoud rapport en realiteit 

Persbericht SP Lingewaard 

Rapport Wmo: Eindconclusie vrijwel haaks op inhoud rapport en realiteit 

De eindconclusie van het onderzoeksbureau aangaande het onderzoek naar de Wmo-procedure staat vrijwel haaks op de inhoud van het rapport. Zo zijn de onderzoekers erg kritisch over het ontbreken van werkinstructies, wordt van het privacy beleid gehakt gemaakt en zijn er veel afwijzingen niet meegenomen in de onderzoekscijfers. Desondanks concluderen de onderzoekers van onderzoeksbureau B&A dat het best wel goed gaat op de Wmo in Lingewaard wat vrij opmerkelijk te noemen is.

Ontbreken van goede werkinstructies laat ruimte voor gesjoemel
Door het ontbreken van werkinstructies bestaat er ruimte om anders dan correct te handelen bij de vraag om de benodigde voorzieningen. En dat dit gebeurt bewijst een casus waarbij een ingehuurde keuringsarts onder druk gezet is om een medisch advies zodanig te verbouwen ten nadele van de zorgvrager. Het onderzoeksbureau heeft geen onderzoek gedaan naar gesjoemel met medische adviezen en de schaal waarop dit gebeurt. Bij de SP-hulpdienst zijn 6 casussen bekend waarbij gerommeld lijkt te zijn met medische adviezen. De onderzoekers gaven aan dat de cliënt altijd een kopie van het advies voorgelegd moet worden en dat de cliënt altijd om toestemming gevraagd moet worden bij het veranderen van het origineel medisch advies, alvorens deze naar de gemeente op te sturen. Dit is niet de gebruikelijk gang van zaken in Lingewaard waardoor er ruimte bestaat voor onrechtmatig aanpassen van medische adviezen.

Rapport maak gehakt van privacy-beleid
Ook alarmerend is de constatering van het onderzoeksbureau dat de gemeente Lingewaard niet voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zo bestaat er geen vastgesteld privacy beleid, zijn er documenten met medische gegevens te vinden in dossiers waar ze niet thuis horen en zijn de Wmo dossiers opgeslagen in een ruimte waar ook mensen bij kunnen komen die geen inzage mogen hebben. Daarnaast is er zwart op wit bewijs dat medische gegevens gedeeld worden met derden zonder toestemming van de cliënt. En is er zelfs een dossier met medische gegevens gevonden op een gemeentelijk toilet.

Hoogst opmerkelijk
De onderzoekers gaven aan dat zij alleen de zaken met medische adviezen, uitgevoerd door medisch adviesbureau Sciopeng, aangeleverd hebben gekregen door de gemeente. Dat is hoogst opmerkelijk, omdat de gemeente ook het medisch adviesbureau Trompetter en Partners heeft ingezet in het tijdvak dat door de onderzoekers is onderzocht. Waar zijn al deze zaken gebleven? De onderzoekers konden er geen antwoord op geven.

Drijfzandconclusie
Ondanks een reeks aan kritiekpunten op de Wmo in Lingewaard geeft het onderzoeksbureau aan dat het alles overwegend toch wel redelijk goed gaat op de Wmo. Deze conclusie baseert het onderzoeksbureau op het aantal geregistreerde afwijzingen en het percentage geregistreerde toewijzingen. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het gegeven dat niet de zorgvragers maar de consulenten Wmo de aanvragen indienen en dat de vele mondelinge afwijzingen niet geregistreerd worden. Zouden alle verzoeken tot aanvraag en alle mondelinge afwijzingen wel geregisseerd en aangeleverd zijn bij het onderzoeksbureau, dan zou het aantal afwijzingen veel hoger liggen en het percentage toewijzingen beduidend lager liggen. Of  het onderzoeksbureau dan nog steeds zou durven te beweren dat het alles overwegend goed gaat op de Wmo is zeer de vraag. Overigens zijn van de 1528 geregistreerde Wmo-aanvragen maar 6 afgewezen aanvragen onderzocht waarin het gehele spoor is nagelopen van melding tot afwijzing. Van een representatief onderzoek kan men dan ook niet spreken.

Fractie specialist op Zorg&Welzijn van de SP, Carla Claassen, vindt dat de eindconclusie niet overeenkomt met het reële beeld . Zo zijn er alleen al bij de SP hulpdienst 38 casussen bekend waarin mensen niet de voorzieningen toegewezen krijgen die wel nodig zouden zijn. Reken daar de casussen bij van de gedupeerden die zich niet bij de SP gemeld hebben dan weet je dat er echt veel zorgbehoevenden in de kou worden gezet door de gemeente, aldus Claassen.

Wethouder Sluiter daarentegen laat via een persbericht weten dat hij blij is met het rapport waaruit volgens hem zou blijken dat vrijwel alles op orde is binnen de Wmo. Als dit het hoogst haalbare niveau van de zorg is wat wethouder Sluiter nastreeft dan wordt het hoogtijd dat de zorg in handen komt van een andere wethouder die de zorg wel op het juiste niveau gaat brengen.

Dit betreft een persbericht van de SP Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard.