Omroep Lingewaard

SCHUTTERIAANSE TAAL…

De Gelderlander heeft er zelfs een poll aan besteed. Het persbericht van Frans Schut sloeg in als een raket. Vrijwel iedereen had verwacht dat Frans zich terug zou trekken uit de Lingewaardse politiek na weer een smadelijke nederlaag bij de gemeenteraadverkiezingen.En we hadden het allemaal mis!

Franske trekt zich niet terug. Integendeel, hij heeft zijn speeltje B06 de rug toegekeerd. Verlaat zijn zelf opgerichte partij en begint opnieuw.
Weer in ons Lingewaard een nieuwe partij,  de tiende!
En de naam liegt er niet om, “Lijst Frans Schut”.

We hebben dus weer tien partijen op 47.000 inwoners! Natuurlijk veel te veel. Maar binnen democratie kan dit gewoon. Laten we daarover niet zeuren. Wel over de stap van Schut een eigen partij op te richten, nadat hij door de door hemzelf opgerichte partij B06 recent gewoon op straat werd geknikkerd!

We weten allemaal dat Schut door de bonnetjes affaire van oud burgemeester Harry de Vries in 2010 glansrijk de verkiezingen won met 8 zetels. Maar als de Vries had geweten dat de partner van Schut, Liedje, een eigen zangkoor leidde waar ook gedonder was over bonnetjes, dan had de Vries wellicht nog onze burgemeester geweest.
Eenvoudig waar dit om ging. De koorleden moesten regelmatig een financiële bijdrage leveren voor consumpties en dergelijke tegen kostprijs. En dat regelmatige kwam steeds vaker terug. Dus vroegen de koorleden inzage in de aankoopbonnetjes.

Ze zitten er nog steeds op te wachten!
En als we dan even teruggaan naar 2010, het volgende. Toenmalig raadslid Theo Reijmers van B06 verliet al na een paar maanden de partij en begon voor zichzelf. Frans was des duivels over die streek. En nu doet hij precies hetzelfde, nota bene tweeëneenhalve week na de verkiezingen.

En diezelfde Reijmers heeft Huissen toen behoed voor de trolley. Sloot zich later aan bij de PvdA, die allemaal voor de trolley stemden. En Theo stemde gewoon tegen, een man met ballen! En zo wonnen de tegenstanders van de trolley de strijd met 15-14.

Uiteraard was Schut in 2010 wethouder geworden, maar werd vriendelijk verzocht halverwege de termijn met collega Theo Janssen te vertrekken.

In 2014 voerde Schut een soortgelijke campagne als in 2018. Toen hield hij slechts vier zetels over. Verkondigde tijdens zijn campagne aan iedereen dat hij het volgende college zou gaan leiden en weer wethouder zou worden! Wat een dreun werd die uitslag in 2014 voor B06.
Vijand Johan Sluiter van LBL, de partij waar Schut ooit begon en ook wegliep, won de verkiezingen groots.

Het eerste wat Sluiter deed was Schut succesvol buitenspel zetten.

In de vorige zittingsperiode werd ook nog vriendelijk aan toenmalig tweede man Hans Wenneker verzocht op te stappen als raadslid. Daarnaast verlieten twee jonge talenten de partij omdat ze geen enkele kans kregen zich te ontwikkelen bij B06. De eerste signalen over het gerommel binnen de partij kwamen langzaam naar buiten.

Dit jaar verliest Schut wederom terrein. Blijft volhouden dat hij het raadslid is met de meeste dossierkennis, het sterktst communiceert en de godfather van het sociaal domein is. En daarom niet begrijpt waarom zo weinig op hem is gestemd. Gebrek aan zelfkennis?

Even terug naar de poll van de Gelderlander.
aarin werd aan de lezers gevraagd of Schut door moest gaan of stoppen. Inmiddels brachten 450 mensen hun stem uit. Stoppen zegt 88% en doorgaan slechts 12%!

Totaal stemden 2067 personen op B06. Daarvan slechts 813 op Schut. Dat is 39% op de lijsttrekker, veel te weinig! Toch gaat Schut door, op weg naar weer een blamage in 2022?

Opvallend was dat B06 de meeste kandidaten op haar lijst had staan. Ruim 1250 personen stemden dus op de andere kandidaten. Op twee na kreeg iedereen een stem. Een uitzondering was een echtpaar. Zij eindigden allebei op 0. Hebben ze helemaal niet gestemd door de reuring binnen de partij, ook niet op zichzelf, of wellicht ter verheerlijking op de eigen lijsttrekker?

Recent werd ik door Frans Schut met stemverheffing, in het bijzijn van raadsleden, nog aangesproken met mijnheer de voorzitter. Sloeg als een varken op een Harley Davidson. Mijn laatste voorzitterschap dateert immers uit eind vorige eeuw!
Heb het maar geplaatst onder de noemer verkiezingskoorts.

Schut is privé best een aardige kerel.
Van zijn beslissing om door te gaan voor een wethouderschap in 2022 snap ik helemaal niets. Dan heeft hij de respectabele leeftijd van 71 jaar.
Dan moet hij toch volop genieten van zijn oude dag, zoals op de kopfoto. Een oude foto uit de campagne in 2014.

Daarom nog een klein adviesje voor de ex B06’er.
Ga toch genieten van je pensioen Frans.
Geniet nu, het is later dan je denkt!

Dit is mijn voorlaatste column. Ik stop en ga wat kijken bij een politieke partij, aan de andere kant van de streep. Stop toch met jouw strijd, voor die raadsvergoeding hoef je het toch zeker niet te doen.

En weet je niet wat je met je vrije tijd moet doen, neem gewoon contact op met Omroep Lingewaard. Wie weet kun je politieke columns gaan schrijven.
De Lingewaardse politiek heeft het nodig om scherp te blijven. Je brengt een schat aan ervaring mee en het is hartstikke leuk om te doen.
Niet voor de poen doen, want het is liefdewerk oud papier!