Video: Verkiezingsprogramma PvdA Lingewaard…

Dit betreft een persbericht / video van de PvdA Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard.