Omroep Lingewaard

34 kandidaten voor vacature burgemeester Lingewaard

Op de burgemeestersvacature in de gemeente Lingewaard hebben 34 kandidaten gereageerd. De groep sollicitanten bestaat uit 23 mannen en elf vrouwen, in de leeftijd van 21 tot 63 jaar.

Onder de sollicitanten bevinden zich vier kandidaten met ervaring als burgemeester, 13 (oud-) wethouders en negen personen met overige dagelijks ervaring in het openbaar bestuur. Naar politieke kleur zijn de sollicitanten als volgt verdeeld: VVD (11), CDA (7), PvdA (3), D66 (2), SP (2), GroenLinks (1) en 50PLUS (1). Drie personen zijn verbonden aan een lokale politieke partij, twee kandidaten zijn ongebonden en van twee kandidaten is de politieke kleur niet bekend.

Selectie

In februari en maart spreekt commissaris van de Koning John Berends met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Lingewaard. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.

Aanbeveling
Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de  hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten.
Benoeming volgt naar verwachting in mei. De installatie van de nieuwe burgemeester vindt begin september plaats.