Omroep Lingewaard

Aanvang sloop tuinderskassen Muntstraat Huissen …

Het vertrouwde beeld van de tuinderskassen aan de Munstraat in Huissen gaat verdwijnen. Er is een aanvang gemaakt met de sloop. Nagenoeg het hele kassencomplex wordt met de grond gelijk gemaakt. Volgens het huidige bestemmingsplan mag er op het terrein 1 woning worden (bij)gebouwd.

Er is in het verleden sprake geweest van de nieuwbouw van een aantal woonruimtes, een nieuwe winkel van de Coop en mogelijk een sporthal op het vrijkomende terrein.

Hiervoor dient het oorspronkelijke bestemmingsplan te worden gewijzigd. Deze wijziging is in behandeling bij de gemeente Lingewaard. De verhuizing van de bestaande Coop van de Gochstraat naar de Muntstraat  lijkt op termijn zo goed als zeker. Over de eventuele bouw van een nieuwe sporthal bestaat geen duidelijkheid. Onlangs is een nieuwe sporthal door het OBC voor een periode van vijf jaar in gebruik genomen precies tegenover het terrein waar nu de kassen worden gesloopt.

Verslag en foto’s:  Hans Kleefman