Omroep Lingewaard

Al méér dan 10.000 m2 gemeentegrond rond huis verkocht tegen verlaagd tarief….

Restgroen wordt deze grond genoemd. Dit is gemeentegrond aangrenzend aan woningen dat door inwoners gekocht kan worden.
Een groepje bewoners aan de Windzoom 3 t/m 6 in Huissen heeft dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de gemeentegrond achter hun huis te kopen.

“Wij hebben de grond jarenlang gehuurd van de gemeente. Het is een stuk restgroen van circa 550 m2 verdeeld over 4 percelen. Een tuin die niet van jou is terwijl je die wel netjes onderhoudt voelt dubbel.
Omdat we de grond graag wilden kopen, hebben we zelf contact gezocht met de gemeente.               De gesprekken waren prettig en het verkooptraject verliep snel en efficiënt. Het actietarief van € 50,00 per m
2 was een meevaller. We zijn heel blij dat we deze kans konden benutten. Het feit dat de grond nu van ons is, geeft zekerheid voor de toekomst”, aldus de bewoners.

“Er is nu ruim 10.000 m2 restgrond verkocht. Een mooie gelegenheid om hier -samen met de bewoners van Windzoom 3 t/m 6 bij stil te staan”, aldus wethouder Theo Peren van de gemeente Lingewaard.

De verkoop van stukjes restgroen loopt goed.  De aankoopprijs is tijdelijk verlaagd naar € 50,00 per m2 kosten koper. Dat blijkt een stimulans te zijn voor gebruikers en huurders van restgroen om formeel eigenaar van de grond te worden.

Naar verwachting kan er in totaal  circa 20.000 m2 restgroen binnen de projectduur van drie jaar worden verkocht. Gebruikers of huurders van restgroen in Lingewaard krijgen een brief met een aanbod om de grond te kopen. Iedere inwoner kan ook zelf een verzoek indienen om een (extra) stukje gemeentegrond te kopen dat grenst aan zijn woonperceel.

Eigendom regelen
De gemeente wil het gebruik en eigendom van grond goed regelen, zodat duidelijk wordt welke grond van wie is. “Mensen die zonder onze toestemming gemeentegrond gebruiken, hebben een voordeel ten opzichte van gebruikers die voor de grond betaald hebben en dat is niet eerlijk. Het gebruik van gemeentegrond willen we op een rechtvaardige manier behandelen”, aldus wethouder Theo Peren. Bovendien moet de gemeente altijd kunnen beschikken over haar eigen grond, bijvoorbeeld bij reparaties aan kabels en leidingen of bij groot onderhoud in de wijken. Dat gaat niet als iemand grond in gebruik heeft. Ook is het in belang van kopers en verkopers van een woning dat het grondgebruik en/of eigendom formeel is geregeld.

Meer informatie
Voor vragen over het gebruik en de aankoop van restgroen kunnen inwoners terecht bij het Klant Contact Centrum T. (026) 32 60 111 (vragen naar een medewerker projectteam restgroen).
of op www.lingewaard.nl/restgroen.