Omroep Lingewaard

Beatmis ziet Abraham…(Exotherm 50 jaar)

Op 9 november 2016 bestaat het koor Exotherm (ook wel bekend als Jongerenkoor Huissen-Stad) 50 jaar. Een van de activiteiten is de jubileummis. Dit gaat een ouderwetse beatmis worden zoals velen die nog kennen. Deze mis zal op 13 november 2016 plaatsvinden in de kerk O.L.V. ten Hemelopneming  aan de Langekerkstraat 10 te Huissen (aanvang 10 uur). Aansluitend is er in de Buitenpoort (Helmichstraat) een receptie. Deze duurt tot 14:30.

Uiteraard moet hiervoor gerepeteerd worden. Omroep Lingewaard nam een kijkje bij de laatste repetitie en sprak ook nog even met de voorzitster.