Omroep Lingewaard

Begrotingsraad Lingewaard laat wederom het ware gezicht van de coalitiepartijen zien…

Persbericht SP Lingewaard

Vorige week donderdag stond de Begrotingsraad op de agenda. De SP zette bij deze vergadering met name in voor sociaal, rechtvaardig en financieel verstandig beleid. Helaas voor de inwoners van Lingewaard koos met name de coalitie voor een andere weg.

Zo diende de SP een voorstel in voor een nodige grootschalige renovatie van het Sportcomplex Jonge Kracht in Huissen. Op GL na stemden alle andere partijen tegen. De tegenstemmende partijen verkozen een verplaatsing van het gehele sportcomplex boven grootschalige renovatie waardoor de kosten voor de belastingbetaler met tenminste 3 miljoen euro extra oplopen. Nut en noodzaak van de peperdure verplaatsing werd niet onderbouwd door deze partijen.

Waarborgen van recht op bezwaar
Aangezien het recht op bezwaar voor zorgvragers bij afwijzing van een Wmo voorziening niet vanzelfsprekend is in Lingewaard, diende de SP een voorstel in om dat recht te waarborgen. Lokaal Belang Lingewaard, VVD, lingewaard.NU, CDA en een tweetal B06 raadsleden zorgden ervoor dat het waarborgingsvoorstel verworpen werd.

Lingewaard gehandicapt vriendelijk?
Om te bezien of de gemeente Lingewaard gehandicapt vriendelijk is ingericht stelde de SP een quick-scan naar de uitvoering van het VN verdrag inzake mensen met een handicap voor. Dit voorstel werd verworpen door Lokaal Belang Lingewaard, VVD, lingewaard.NU, B06 en een tweetal CDA raadsleden.

Waarborgen privacy hulpvragers
En aangezien Wmo en Wwb dossiers kwijt geraken en medische gegevens worden gedeeld met derden zonder toestemming van cliënten, diende de SP een voorstel in om de privacy van inwoners te waarborgen. Dit voorstel werd tot groot ongenoegen van met name Lokaal Belang Lingewaard omarmd door wethouder Witjes.

Extra locaties voor betaalbare woningen
Samen met B06 is de SP van mening dat het college met de provincie in gesprek zou moeten gaan voor uitbreidingslocaties waar inbreiding niet of nauwelijks meer mogelijk is. Dit om de bouw van extra betaalbare woningen voor met name de kleine kernen mogelijk te maken. Lokaal Belang Lingewaard, VVD, lingewaard.NU, D66 en het CDA zorgden ervoor dat het uitbreidingsvoorstel de prullenbak in ging.

Duurzaamheid
Ook ondersteunde de SP alle duurzaamheidsvoorstellen van andere oppositiepartijen. Deze voorstellen geraakten echter bijna allemaal in de prullenbak door het stemgedrag van de coalitiepartijen. Alleen het voorstel voor een rondetafelconferentie voor gasloze nieuwbouwwijken werd omarmd door het college.

De Begrotingsraad liet wederom zien dat men voor een sociaal en groen Lingewaard niet bij Lokaal Belang Lingewaard,VVD, CDA en lingewaard.NU moet zijn.

Dit betreft een persbericht van de SP Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard.