Omroep Lingewaard

Veel belangstelling voor aankoop restgroen…

De gemeente Lingewaard is gestart met de verkoop van stukjes restgroen buiten de groenstructuur, die grenzen aan woonpercelen van inwoners. Het doel is om binnen drie jaar circa 20.000 m2 restgroen te verkopen aan gebruikers die geen geldige overeenkomst hebben. Veel gebruikers van restgroen in Lingewaard krijgen een brief met een aanbod om de grond te kopen. Daar wordt positief op gereageerd. Gebruikers van gemeentegrond kopen graag een stukje restgroen om hun perceel uit te breiden. Overigens kan iedere inwoner een verzoek indienen om een extra stukje gemeentegrond te kopen dat grenst aan een woonperceel. De aankoopprijs is tijdelijk flink verlaagd naar € 50,00 per m2 kosten koper, om zoveel mogelijk gebruikers te motiveren om formeel eigenaar van de grond te worden.

Eerlijk en duidelijk
De gemeente wil het gebruik en eigendom van grond goed regelen, zodat duidelijk wordt welke grond van wie is. “Mensen die zonder onze toestemming gemeentegrond gebruiken, hebben een voordeel ten opzichte van gebruikers die voor de grond betaald hebben en dat is niet eerlijk. Het gebruik van gemeentegrond willen we op een rechtvaardige manier behandelen”, aldus wethouder Theo Peren. Bovendien moet de gemeente altijd kunnen beschikken over haar eigen grond, bijvoorbeeld bij reparaties aan kabels en leidingen of bij groot onderhoud in de wijken. Dat gaat niet als iemand grond in gebruik heeft. Ook is het in belang van kopers en verkopers van een woning dat het grondgebruik en/of eigendom formeel is geregeld.

Profijt
De opbrengsten uit de verkoop van reststroken investeert de gemeente in openbare projecten die ten goede komen aan de gemeenschap. Theo Peren: “Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van Lingewaard enig voordeel hebben van de grondverkoop.” Voor de gemeente levert de verkoop van grondstroken bovendien minder onderhoudskosten op.

Meer informatie
Voor vragen over het gebruik en de aankoop van restgroen kunnen inwoners terecht bij het Klant Contact Centrum T. (026) 32 60 111 (vragen naar een medewerker projectteam restgroen).
Op www.lingewaard.nl bij veel gestelde vragen restgroen zijn direct al een aantal antwoorden te vinden over gebruik van restgroen.