Omroep Lingewaard

Biomassa-centrale Lingewaard

Op de Politieke Avond werd  gesproken over een debatverzoek van een aantal partijen over de voorgenomen vestiging van een biomassa-centrale op Bergerden.

Insprekers en ambtenaren gaven nadere toelichting. Vanuit de politiek waren er de nodige vragen. Bijvoorbeeld waarom publicatie van de verleende vergunning zo ‘onherkenbaar’ was. Aan de beschrijving kon je alleen als ingewijde opmaken dat er sprake was van een biomassa-centrale.

De betreffende wethouder, dhr. A. Slob, gaf aan dat hijzelf het wel zo had begrepen.  Vanuit de politiek kwam de vraag of dit toch niet wat duidelijker had gekund, zodat mensen met bezwaren tijdig hadden kunnen reageren.

Als antwoord kwam van ambtelijke zijde dat e.e.a. volgens de regels was gebeurd.

Het debat hierover dient volgende week