Omroep Lingewaard

Bouw A15 in Angeren: proeven gedaan, nog wachten op start bouw

De toekomstige A15 gaat ter hoogte van de Lodderhoeksestraat met een zogenaamde pergolaconstructie over de Betuweroute, waarna de snelweg volgt in de vorm van een brug door de Uiterwaarden en over het Pannerdensch Kanaal. De brug wordt ook toegankelijk voor fietsers en wandelaars. De doorgetrokken A15 wordt aangesloten op de A12 tussen Duiven en Zevenaar.

Op dinsdag 21 juli bezochten een aantal zeer betrokken bewoners uit Angeren een informatiespreekuur van aannemerscombinatie GelreGroen over de voorbereidende werkzaamheden voor de doortrekking van de A15. GelreGroen had de direct omwonenden van de toekomstige snelweg uitgenodigd op het werkterrein aan de Lodderhoeksestraat, waar de aannemer vanaf 27 juli proeven uitvoert met verschillende soorten geschroefde en geboorde funderingspalen.

Proeven doen

Naast het meten van trillingen, gaat de aannemer via sensoren kijken naar het effect van het inbrengen van de palen op de grondverplaatsing in de bodem. De proeven moeten uitwijzen in hoeverre de uitvoeringsmethode invloed heeft op de naastgelegen tunnel van de Betuweroute en op de aanwezige gasleidingen. De omwonenden kregen informatie over deze werkzaamheden en konden vragen stellen aan specialisten van de aannemer en van Rijkswaterstaat.

Wachten op uitspraak Raad van State

Voordat gestart kan worden met de daadwerkelijke bouw, moet de Raad van State nog uitspraak doen over het tracébesluit ViA15. Vooruitlopend op deze uitspraak voert Rijkswaterstaat voorbereidende werkzaamheden uit, zoals onderzoek naar niet-gesprongen explosieven, archeologisch onderzoek en sloopwerkzaamheden. Daarnaast voert GelreGroen ook voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken uit. Op deze manier kan na een positieve uitspraak van de Raad van State snel worden begonnen met de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 en de A15.

Inloopspreekuur paalproeven