Omroep Lingewaard

Burgerbelangen Overbetuwe: geen geld voor twee zwembaden in Overbetuwe…

Persbericht Burgerbelangen Overbetuwe

Burgerbelangen Overbetuwe (BOB) is verbaasd over het gemak waarmee GBO en CDA ineens lijken te kiezen voor twee zwembaden in Overbetuwe. Ineens, omdat raad en college eerder duidelijke afspraken hebben gemaakt om eerst een visie op zwembaden te maken (samen met inwoners en verenigingen) en op basis daarvan in juni zorgvuldig keuzes te maken. Zonder dat het onderzoeksmateriaal voor de raad beschikbaar is gesteld, kiezen GBO en CDA nu in De Gelderlander voor handhaving van twee zwembaden, éen in het westen en één in het oosten zo lijkt het. Ook de VVD beweegt hierin mee:  fractievoorzitter Peter de Waard geeft aan er veel voor over te hebben twee zwembaden te behouden en nodigt exploitant Drie-Essen en de verenigingen uit Zetten uit om met een plan te komen.

Wat dat kost en wat we de inwoners van Overbetuwe daarvoor krijgen lijkt een beperkte rol te spelen. Zo wordt CDA-fractievoorzitter Dennis Janssen geciteerd: ‘het bedrag dat jaarlijks naar het zwembad in Zetten gaat is fors voor een kleiner en sober bad, al heb ik niet paraat wat vergelijkbare zwembaden kosten aan subsidie.’ De uitlatingen van de coalitiepartijen zetten daarbij wethouder Hol ook op achterstand in gesprekken met buurgemeente Nederbetuwe over eventuele inzet van hun kant om voor hun inwoners een zwembad in de directe nabijheid te behouden.

BOB vindt dat de euro’s van onze inwoners zo goed mogelijk moeten worden besteed. Ard op de Weegh: ‘Overbetuwe moet kiezen voor de beste variant wat betreft gebruiksmogelijkheden en bereikbaarheid voor alle inwoners van Overbetuwe: je maakt deze keuze maar 1 keer, voor een lange periode. Het feit dat wij geen gemeente kennen van onze omvang die structureel twee zwembaden in stand houdt, moet daarbij te denken geven.’ Kijk bijvoorbeeld eens hoe dat in een gemeente van vergelijkbare omvang zoals Nijkerk in 2015 en 2106 is gegaan. Hier kan je in de stukken van toen ook zien dat de investeringkosten van een zwembad destijds daar varieerden van 7 miljoen voor de variant ‘functioneel’ tot 9 miljoen voor de variant ’basis plus’. Op termijn 16 miljoen investeren voor twee zwembaden in Overbetuwe lijkt ons dan geen optie. Nog afgezien van de vraag hoeveel geld je dan overhoudt om die zwembaden ook open te laten zijn voor verenigingen en individuele inwoners. Bedenk daarbij dat het huidige zwembad in Zetten bijvoorbeeld in de schoolvakanties op dit moment gesloten is.

BOB is erg benieuwd naar de onderzoeken die inmiddels zijn uitgevoerd en die in juni aan de raad zijn toegezegd. Het College heeft aangegeven dat hierover in oktober besluitvorming kan plaatsvinden, mede op basis van een zorgvuldig proces met alle betrokken (en deskundige) partijen. BOB roept alle partijen in de raad op om daarbij voor maximale zorgvuldigheid te gaan en niet te makkelijk op basis van emoties een keuze te maken waar we later spijt van hebben en tot in lengte van jaren de lasten van moeten dragen.