Omroep Lingewaard

“DOORNENBURGSE ZORG KLEURDE VELE JAREN WIT-GEEL”…

Velen van ons kennen nog de wijkzusters van Wit-Gele Kruis die eerst op hun fiets, later op hun brommertje en nog later per auto de dorpen rond sjeesden. In Doornenburg bijvoorbeeld zuster Vd Sant (foto) of zuster Klein Overmeen. Het Wit-Gele Kruis was tussen 1940 en 2000 een onmisbare en belangrijke schakel in de zorg te Doornenburg, bij geboorte, ziekte en overlijden.

Elk dorp had zijn eigen Kruisvereniging, ook Doornenburg, met een eigen bestuur.
Chris van Asperen, historicus, was tot voor enkele jaren bestuurslid van de HKD. Nu is hij bij de jubilerende Kring (30 jaar) actief betrokken als eindredacteur van het kringblad De Heraut. Ook is voorzitter van de Historische Kring Angeren.

Iedereen is op 4 april van harte welkom. Entree niet-leden: € 3,00.
(Voor de leden houdt de Historische Kring om 19 uur een korte voorjaarsvergadering).
Wie meer over deze interessante Thema-avond wil weten, kan een berichtje sturen naar [email protected]

Velen van ons kennen nog de wijkzusters van Wit-Gele Kruis die eerst op hun fiets, later op hun brommertje en nog later per auto de dorpen rond sjeesden. In Doornenburg bijvoorbeeld zuster Vd Sant (foto) of zuster Klein Overmeen. Het Wit-Gele Kruis was tussen 1940 en 2000 een onmisbare en belangrijke schakel in de zorg te Doornenburg, bij geboorte, ziekte en overlijden.

Tijdens een thema-avond op dinsdag 4 april (start 19.45 uur) in het Ontmoetingscentrum te Doornenburg brengt Chris van Asperen, op verzoek van de Historische Kring Doornenburg, die zorg-jaren weer tot leven. “Trug ien de tied”. Hij heeft op verzoek van de Stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg Doornenburg de geschiedenis van jet Wit-Gele Kruis onderzocht.
Een eerste begin met de wijkzorg/kruiswerk werd gemaakt tijdens de oorlog. Na de oorlog nam de wijkzorg een hoge vlucht om tegen het eind van de eeuw door de schaalvergroting in de zorg ‘opgeslorpt’ te worden.

Elk dorp had zijn eigen Kruisvereniging, ook Doornenburg, met een eigen bestuur.
Chris van Asperen, historicus, was tot voor enkele jaren bestuurslid van de HKD. Nu is hij bij de jubilerende Kring (30 jaar) actief betrokken als eindredacteur van het kringblad De Heraut. Ook is voorzitter van de Historische Kring Angeren.

Iedereen is op 4 april van harte welkom. Entree niet-leden: € 3,00.
(Voor de leden houdt de Historische Kring om 19 uur een korte voorjaarsvergadering).
Wie meer over deze interessante Thema-avond wil weten, kan een berichtje sturen naar [email protected]