Omroep Lingewaard

Eervolle vermelding GLK prijs voor Stichting Lingewaard Natuurlijk…

Afgelopen zaterdag 1 oktober mocht Stichting Lingewaard Natuurlijk de nominatie voor de Geldersch Landschap en Kasteelen prijs 2016 in ontvangst nemen. Lingewaard Natuurlijk was gekozen na een stemming door enige honderden donateurs van GLK. Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn mocht uiteindelijk de hoofdprijs in ontvangst nemen. Lingewaard Natuurlijk kreeg door haar nominatie en eervolle vermelding een waarde cheque van € 500,00.

De vrijwilligers en het bestuur zijn geweldig trots. Na een zorgvuldige selectie uit tientallen aanmeldingen voor deze prijs behoorde Lingewaard Natuurlijk tot één van de twee genomineerden. Het juryrapport is vol lof over de brede inzet voor het landschap en de natuur in de gemeente Lingewaard en de inspanningen om zowel jong als oud hiervan te kunnen laten genieten. ”Vele kinderen en volwassenen hebben dankzij Lingewaard Natuurlijk geleerd over de natuur dichtbij en met vrijwilligers is gewerkt aan natuur- landschapsonderhoud en betere kansen voor bedreigde soorten in de natuur. De jury vindt Lingewaard Natuurlijk een aansprekend voorbeeld van burgerparticipatie en betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving. Kansen worden benut en er is sprake van een duidelijke visie op de toekomst waarbij een brede betrokkenheid vanuit de woonkernen wordt nagestreefd,” aldus het juryrapport.

Zowel het promotiefilmpje als het volledige jury rapport staan op de website www.lingewaardnatuurlijk.nl