Omroep Lingewaard

Er heerst weer rust op de Huissense markt …

Rectificatie

Enkele weken geleden was er nogal wat commotie over de standplaats van de marktkramen op de Huissense markt. In verband met de verbouwing van de Markt moesten de meeste marktkramen het veld ruimen en werden zij -onder protest- verplaatst naar het plein voor de St.Aloysiusschool. De “verbanning” naar de parkeerplaats aan de Langekerkstraat zorgde voor de meeste marktlieden voor een fikse omzetdaling.

Kennelijk is er een (tussen?)oplossing gevonden. De kramen stonden vorige week vrijdag en vandaag aan de Langestraat en het was er gezellig druk. De rust lijkt teruggekeerd.

De voltooiing van de Markt nadert met rasse schreden. Mogelijk keren de marktkramen dan weer terug naar hun oude vertrouwde plaats.

Foto en verslag: Hans Kleefman

Aanvulling van de redactie:
De ondernemersvereniging en de marktlieden zitten volgens de woordvoerder van de ondernemingsvereniging op één lijn, maar door het college van B&W is aan de marktmeester in eerste instantie verboden de weekmarkt op het Raadhuisplein te plaatsen. Hierdoor was het niet mogelijk om een andere plaats dan de Aloysius locatie te kiezen. Door aanhoudende bezwaren heeft het college dit verbod laten vallen en om die reden zal de weekmarkt aanstaande vrijdag op het Raadhuisplein staan.Er is dus geen sprake van een geschil tussen de ondernemersvereniging en de marktlieden, zij trekken gezamenlijk op tegen de gemeente.