Omroep Lingewaard

Erfgoed van de dijken…

Het spannende levensverhaal van de Waaldijk en de sporen hiervan in het landschap; de verborgen wijsheden

De Historische Kring Gente houdt op donderdag 9 november een lezing met Ferdinand van Hemmen. De lezing begint om 20.00 uur en is in Villa Ganita, Nijmeegsestraat 19, 6691 CK Gendt.
De dijken zijn weer volop in de picture. De verruwing van het weer door de opwarming van de oceanen baart zorgen over de hoogwaterveiligheid. In september was dan ook de grootste hoogwateroefening in de geschiedenis van ons land.

Het waterschap is intussen bezig met een mammoet-programma voor de dijken: het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin wordt voorrang gegeven aan de dijken langs de Waal, van Gorinchem tot Doornenburg. De verwachting is dat binnenkort ook de Waaldijk van Lingewaard aan de beurt komt. De rijke cultuurhistorie van die dijk kan een inspirerende bouwsteen worden voor het ontwerp van de dijkversterking. Want een dijk moet niet alleen veilig zijn maar je moet ook kunnen zien wat die door de tijd heen heeft moeten doorstaan, hoeveel offers de Betuwnaar heeft moeten brengen om droge voeten te behouden. Al met al reden voor landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen om eens stil te staan bij het spannende levensverhaal van de Lingewaardse dijken. Ingegaan wordt op vragen als: waarom, wanneer en hoe zijn de dijken gebouwd? Wat was hun lot door de eeuwen heen? Mag je de dijk wel succesvol noemen? Hoe kun je de bewogen geschiedenis van de dijk aflezen aan het landschap? En wat kunnen we van die historie leren in een tijd dat het water misschien wel meer dan ooit gaat uitdagen.
De toegang voor deze lezing is gratis, voor de koffie/thee wordt een bijdrage van € 0,50 gevraagd.