Omroep Lingewaard

Video: Europese orde voor 4 Lingewaarders…

Op vrijdag 19 augustus a.s. vond in Doornenburg de ‘Herbsttagung’ plaats van de Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden (EGS). De ‘Herbsttagung’ is een samenkomst van honderden afgevaardigden van diverse schuttersfederaties uit heel Europa. Eén van de hoogtepunten tijdens de ‘Herbsttagung’ was de Heilige Investituurmis in de St. Martinuskerk te Doornenburg. Deze mis werd voorgegaan door Monseigneur Hoogenboom (hulp bisschop Utrecht), Vicaris Pauw (Arnhem) en pastoor Peters van de parochie De Levensbron).

Tijdens deze mis ontvingen 23 voorgedragen personen een Europese orde van de Heilige Sebastianus. Zij werden tijdens een formele plechtigheid tot ‘ridder’ geslagen.
Onder de 23 voorgedragen kandidaten, die deze bijzondere orde ontvingen, bevonden zich vier personen uit Lingewaard .

Mevrouw Marianne Schuurmans, De heer Rob Persoon, De heer Geert Claassen en de heer Jan Wannet.

Omroep Lingewaard woonde de mis bij en filmde de volgende impressie.