Omroep Lingewaard

Exotherm bestaat 50 jaar…

Op 9 november 2016 bestaat het koor Exotherm (ook wel bekend als Jongerenkoor Huissen-Stad) 50 jaar. Een van de activiteiten is de jubileummis. Dit gaat een ouderwetse beatmis worden zoals velen die nog kennen. Deze mis zal op 13 november 2016 plaatsvinden in de kerk O.L.V. ten Hemelopneming aan de Langekerkstraat 10 te Huissen. Aansluitend is er in de Buitenpoort (Helmichstraat) een receptie. Deze duurt tot 14:30.
Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de jubileummis en de receptie.

Mochten er oud leden zijn die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan gelieve dit schrijven als zodanig te beschouwen.
exotherm-tbv-berichten