Omroep Lingewaard

Experience the Horticulture NEXTgarden

Met het project Experience the Horticulture NEXTgarden wil de regio Arnhem – Lingewaard – Nijmegen de (glas)tuinbouw beleef baar maken voor een groot publiek. Het college van  burgemeester en wethouders is 1 juni akkoord gegaan om verder te gaan met de plannen.  Lingewaard en betrokken partners gaan nu op zoek naar partijen die interesse hebben om  het project verder te ontwikkelen.  

Experience the Horticulture brengt partners, bezoekers, bedrijven en onderwijsinstellingen samen  om kennis uit te wisselen en nieuwe kansen te creëren voor de tuinbouw. Het plan is om een gebied  van acht hectare te ontwikkelen. Het moet een plek worden om te ontspannen, om kennis op te  doen en kennis uit te wisselen. Waar een bezoeker de (glas)tuinbouw proeft, ervaart, test, ontdekt,  geniet en ontspant. Experience the Horticulture wil hét ontdekkingscentrum worden om de toekomst  van (glas)tuinbouw te proeven. Het huidige plan bestaat uit een hotel met meeting point en restaurant met lokale producten, solar parking, kassen, vertical farming en een tuin. 

Samen met vertegenwoordigers van Greenport Arnhem Nijmegen, Humphrey’s B.V.en de STOL  (Stichting Stimulering Tuinbouwontwikkeling Overbetuwe en Liemers) is de afgelopen periode  gesproken over het concept en de kaders voor het plan. Dit is uitgewerkt in een inspiratieboek.  Hierin staan de ideeën die er zijn voor dit project. De volgende stap is de marktconsultatie. We gaan  op zoek naar partijen die samen met ons het concept verder willen uitwerken en uiteindelijk  realiseren. Zodra we deze partijen hebben gevonden, kunnen we de plannen verder vorm geven.  Dan betrekken we ook inwoners en ondernemers.