Omroep Lingewaard

Een sprookje of de realiteit?

Vandaag precies een jaar geleden maakte ik een prachtige fietstocht met mijn 13 jarige kleinzoon Dani door het Lingewaardse landschap en over die prachtige rivierdijken. Hij gelooft inmiddels niet meer in sprookjes en heeft al een brede realiteitsvisie.
Ik vertelde hem over een afspraak die avond.

De week voorafgaand waren ineens veel publicaties in de pers verschenen over interne negatieve gebeurtenissen bij omroep Lingewaard Lokaal. De één na de andere vrijwilliger was al opgestapt, waaronder ikzelf, of stond op het punt op te stappen. Onhoudbare situatie!

Alleskunner en vrijwilliger Jan Derksen hield het hoofd koel en nodigde alle nog functionerende vrijwilligers en zij die de maanden daarvoor al uitgetreden waren uit voor een bijeenkomst op 15 augustus 2014. Nu precies 1 jaar geleden dus!

Tijdens het fietsen stelde Dani mij de volgende vraag: “Opa, verdiende je ook centjes bij die omroep?” Mijn antwoord was nee en zijn ijsje kwam niet in gevaar. We vervolgden onze route met het leuke onderwerp van vrijwilliger zijn. Iets doen voor anderen binnen bijvoorbeeld een vereniging, de gemeenschap. Dat doe je dan als vrijwilliger en niet vrijblijvend.
Daar hoef je geen geld mee te verdienen.
Hij herkende dat heel sterk bij zijn eigen voetbalclub en elftal. Daarin speelt zijn vader ook een belangrijke voorbeeldrol!

Tijdens die bijeenkomst van vrijwilligers werd een crisisteam opgericht die zouden proberen via gesprekken met de gemeente, het bestuur van de Stichting en de facilitaire zender Huissen TV, duidelijkheid te scheppen in de ontstane chaos. Immers het bestaansrecht van de zendmachtiging stond op het spel. Slechte zaak voor de gemeente als die zou verdwijnen.
De vrijwilligers waren bereid alles voort te zetten en ook een overname som te betalen.

Deze strijd werd in alle hevigheid uitgevochten door partijen met als eindresultaat dat de zendmachtiging na drie maanden onderhandelen, werd ingeleverd door de eigenaar van Huissen TV in naam van Lingewaard Lokaal!
Bij een overname horen natuurlijk jaarcijfers, een volledige staat van inkomsten en uitgaven en staat van bezittingen te worden overlegd. Dat bleek een groot probleem voor de verkopende partij. Het werd steeds duidelijker dat Huissen TV en Omroep Lingewaard Lokaal alles met elkaar te maken hadden. Alles liep door elkaar heen. Volledige inzage bleef achterwege.

Unaniem besloten de vrijwilligers begin december 2014 de onderhandelingen te stoppen. Het bleek een onbegonnen zaak. Ook voor de gemeente was het een niet haalbare missie. Onbegrijpelijk hoe Huissen TV (Omroep Lingewaard Lokaal) de zendmachtiging met medewerking van het college en de raad in handen had gekregen!

Toch is het verhaal wellicht niet zo treurig als hiervoor beschreven. Direct heeft het crisisteam, met de vrijwilligers, een nieuwe omroep opgericht met als naam OMROEP LINGEWAARD. De sympathie vanuit de bevolking was overweldigend. Apparatuur werd spontaan te leen aangeboden. En zelfs beschikt de nieuwe omroep inmiddels over een eigen studio en kantoorruimte. Ook belangeloos ter beschikking gesteld door een ondernemer.

Door zelfwerkzaamheid hebben de vrijwilligers deze ruimte helemaal zelf gerealiseerd en aangekleed, het houdt niet op. Het gebruikte meubilair werd ook belangeloos beschikbaar gesteld!

Men heeft gekozen voor een voorzichtige start. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. De zoektocht naar een eigen stijl mag als geslaagd gezien worden. De volgende stap is uitbreiden. Een zendmachtiging hebben zij niet nodig. Met internet kan inmiddels alles.

Benieuwd of de gemeente ook gebruik gaat maken van hun faciliteiten. Kunnen we eindelijk weer wat politiek nieuws uit de raad vernemen, tenminste als het geen besloten vergadering is. Dat gebeurt het laatste jaar wel erg veel!
Open communicatie vanuit het gemeentelijk apparaat blijft uiterst summier. Wil je meer begrip kweken bij de burger, vraagt dit om een totale omslag. De rol van Omroep Lingewaard kan daarin een zeer belangrijke bijdrage worden. En deskundigheid hebben zij in huis, ook al zijn het allemaal vrijwilligers.

Zeer recent kwam ik de volgende uitlating tegen:

“Vrijwilligers worden niet betaald,
niet omdat ze waardeloos zijn,
maar omdat ze onbetaalbaar zijn!”

Prachtig beschreven! Het geeft maar weer eens aan hoe zuinig je op vrijwilligers moet zijn. En hoe onzorgvuldig Huissen TV daarmee is omgegaan.
Laat dit ook een les zijn voor het college en de raad. De manier waarop bijvoorbeeld met het Stadhues comité en het organisatie-comité van de Straatspeeldag is omgegaan, verdient zeker geen schoonheidsprijs.

En mijn kleinzoon staat inmiddels te trappelen om ook iets voor zijn voetbalclub te betekenen. Vroeg geleerd, oud gedaan! Hoop dat zijn club zuinig op hem is!

Vanavond drinken we vrijwillig een borrel voor eigen rekening op dezelfde plaats waar we een jaar geleden onze eerste bijeenkomst hielden, in café het Moment. Ik hoop dat Omroep Lingewaard veel volgers op twitter en vrienden op facebook krijgt. Gewoon doen!

Zij verdienen uw steun!
Bert Gerritsen

Bert Gerritsen is een actief volger van de Lingewaardse politiek. Regelmatig zijn zijn columns te lezen op Lingewaard nieuws. Ter ere van, zoals hij het zelf zegt, “de 1- jarige Revolutieverjaardag” heeft hij deze gastcolumn voor Omroep Lingewaard opgesteld en daarbij aangegeven: “Uiteraard is de column volledig onder mijn verantwoordelijkheid geschreven.” Omroep Lingewaard voegt daar aan toe, zoals dat hoort bij dit soort disclaimers, dat de geuite meningen, visies etc niet per definitie die van Omroep Lingewaard hoeven te zijn.
We willen Bert hartelijk bedanken voor zijn gastcolumn en de mooie woorden en zien uit naar een volgend gastbezoek 🙂