Omroep Lingewaard

Geef je kind nu op voor gratis Rots & Water training

Ben jij ouder van een kind in groep zeven of acht en zou je willen dat jouw kind wat steviger in zijn/haar schoenen staat? Geef je kind dan nu op voor de Rots & Water training. Deze psychofysieke training voor jongens en meiden maakt hen weerbaarder en zelfverzekerder.

Sterk staan als een rots en mee bewegen als water, dat is het uitgangspunt van de Rots & Water training. Rots & Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn belangrijke thema’s de preventie van (seksueel) geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg.

Door mee te doen aan de zesdelige Rots & Water training, leer je steviger in je schoenen te staan, zodat je beter voor jezelf kunt  opkomen. In een kleine groep werk je aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en leer je communiceren vanuit de Rots- en Waterhouding. Hierdoor word je bewuster van je eigen gedrag en hoe je op andere over komt. Het programma van de Rots & Water training bestaat uit een combinatie van fysieke oefeningen en groepsgesprekken. De training is geschikt voor jongens en meiden. We werken aan weerbaarheid en zelfvertrouwen door je bewust te maken van lichaamstaal en door je eigen kracht te leren kennen en gebruiken, maar alleen als dat echt nodig is.  

De volgende serie van zes trainingen start op 5 september op donderdagmiddag van 15.30 – 17:00 uur in Bemmel. Deelname aan deze cursus is gratis, opgeven kan bij Kaj Dreis: k.dreis@swlingewaard.nl