Omroep Lingewaard

Geen illegale activiteiten gevonden na controle bedrijven Lingewaard

Vandaag vond op het bedrijventerrein in Gendt een controle plaats op illegale activiteiten. De  gemeente Lingewaard trekt hierin samen op met de politie en de omgevingsdienst (ODRA) in het  project Stuwdam. 

Bij de controle hebben we geen illegale activiteiten volgens het project Stuwdam gevonden. Wel zagen we  een enkele locatie waar sprake was van illegale bewoning.

Hier starten we een handhavingstraject voor op.  De controle is in goede sfeer verlopen. Ondernemers werkten goed mee. Zij zijn positief over deze controle  en hopen dat er een preventieve werking vanuit gaat. 

Grote risico’s 

Burgemeester Nelly Kalfs vindt het belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van de intenties van  criminelen en de risico’s die daarmee gepaard gaan. “De verhuurder van een pand of schuur is zelf  aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele strafbare feiten.

Dit kan leiden tot aanhouding, vervolging en  forse boetes”, waarschuwt de burgemeester. “Daarnaast komt het regelmatig voor dat criminelen  bedreigingen, afpersing of geweld gebruiken om hun wil af te dwingen.

Tot slot is een drugslab ook nog  riskant voor de gezondheid en levert het door de vaak geïmproviseerde constructies serieus brandgevaar op. Samen met de ondernemers zorgen we ervoor dat de bedrijventerreinen van de ondernemers blijven en niet  het werkterrein wordt van de criminelen” 

Alert op signalen 

Door direct contact te leggen met ondernemers (bijvoorbeeld door hen te bezoeken en controles uit te  voeren) en hen bewust te maken van risico’s, kunnen bedrijven maatregelen nemen.

Zo worden ze op de  hoogte gebracht van signalen die kunnen wijzen op criminele intenties en waar ze deze vervolgens kunnen  melden. Voorbeelden van signalen zijn dat criminelen vaak contant willen betalen en hun identiteit niet willen  vrijgeven.  

Optreden 

Behalve de grotere bewustwording van bedrijfseigenaren leveren de gesprekken van politie, gemeente en  ODRA op hun beurt informatie op. Met deze informatie kunnen zij gericht optreden met extra surveillance,  controles en aanhoudingen. 

Operatie Stuwdam wordt in 2021 uitgevoerd in het hele gebied Gelderland-Midden. Bij de uitvoering hebben  ze coronamaatregelen gerespecteerd.