Omroep Lingewaard

Gemeente compenseert inwoner in extra kosten Vitens

De brief die Vitens onlangs heeft gestuurd aan inwoners van Lingewaard over een extra bedrag van 104,84 euro op de drinkwaterrekening, is hard aangekomen. Dit bedrag is gebaseerd op kosten voor twee jaar. Ook de gemeente was onaangenaam verrast en vindt deze handelswijze niet correct en voorbarig. Vitens heeft namelijk zelf uitstel van betaling aangevraagd en gekregen van de gemeente Lingewaard.

In een eerste reactie liet de gemeente al weten het niet eens te zijn met het doorberekenen van de belasting door Vitens aan onze inwoners. Ook had de gemeente al in eerdere berichtgeving aangegeven deze doorberekening te compenseren. Immers, de gemeenteraad had zelf al in 2015 tot compensatie besloten, toen de afspraak is gemaakt om precariobelasting te heffen. Het compensatiebedrag is in de begroting opgenomen en is nagenoeg gelijk aan de jaarlijkse heffing van Vitens, namelijk ca 50 euro per huishouden per jaar. Op deze manier wil de gemeenteraad de inwoner niet de dupe laten zijn van de opgelegde heffing.

Precarioheffing op gas, water en elektriciteit
Sinds 2014 heft de gemeente precariobelasting op gasleidingen. In kader van gelijke behandeling heeft de gemeenteraad Lingewaard in november 2015 unaniem besloten om ook precariobelasting te gaan heffen op kabels en leidingen van zowel water- als elektriciteitsbedrijven.

Er loopt nu een rechtszaak
Op dit moment loopt er een rechtszaak van Vitens tegen de gemeente Voorst over precariobelasting voor waterleidingen. Afgesproken is dat Vitens en Lingewaard de uitkomst daarvan afwachten. Beide partijen zullen deze uitspraak respecteren. Ondanks dat de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan, gaat Vitens nu toch de inwoner belasten met extra kosten. Dat vindt de gemeente onbehoorlijk, zeker omdat Vitens zelf nog geen kosten heeft gemaakt en de gemeente nog geen aanslag voor 2017 heeft opgelegd aan Vitens.
Gemeente Lingewaard wil inwoners daar niet de dupe van laten worden en dus worden zij in die extra kosten gecompenseerd.

Inwoners worden gecompenseerd
Afhankelijk van de uitspraak van de rechter kan de inwoner op twee manieren voor de doorberekende kosten worden gecompenseerd:
1. mocht de uitspraak van de rechter luiden dat de gemeente geen precariobelasting mag opleggen, dan zal Vitens de reeds doorberekende kosten aan hun klanten moeten terugbetalen
2. mocht de uitspraak van de rechter luiden dat de gemeente wel precariobelasting mag opleggen, dan zal de gemeente de inwoners compenseren via de jaarlijkse gemeentelijke belastingen.

Gemeente gaat met Vitens in gesprek
Op 8 januari 2018 vindt een gesprek met Vitens plaats. De gemeente wilde nog in december met Vitens aan tafel over de ontstane situatie, maar dat is bij Vitens niet mogelijk.

Lees ook:

Voltallige oppositie Lingewaard wil precario van tafel