Omroep Lingewaard

Gemeente Lingewaard in gesprek met leverancier hulpmiddelen WMO

Sinds 1 november 2015 heeft Lingewaard een nieuwe leverancier van hulpmiddelen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoals scootmobielen en rolstoelen. Na een gezamenlijke aanbesteding van 6 gemeenten (Doesburg, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal en Lingewaard) is dat RSR uit Silvolde geworden.

In de zomer van 2016 bereikte de gemeente steeds meer berichten dat de service van RSR te wensen overliet: de telefonische bereikbaarheid en serviceverlening bij het onderhoud en reparaties leverden de meeste klachten op. Om die reden is met alle gemeenten afgesproken dit met RSR te bespreken. Deze afspraak vindt plaats op 21 september 2016. De gemeente Lingewaard wil er alles aan doen om de klachten weg te nemen en de serviceverlening te brengen op het gewenste niveau.

Het serviceniveau dat de RSR biedt, blijft de komende periode nadrukkelijk onder de aandacht van de gemeente staan. Wanneer blijkt dat er geen verbetering plaatsvindt, dan zal verder door de gemeenten worden ingegrepen.