Omroep Lingewaard

Goede afspraken over Skaeve Huse

Lingewaard en Nijmegen hebben goede afspraken gemaakt over de komst van vijf zorgwoningen en een begeleidersunit in het Nijmeegse deel van Ressen. Het college van Lingewaard maakte in 2019 nog bezwaar tegen de verleende vergunningen voor de realisatie van deze ‘Skaeve Huse’. Die bezwaren trekt het college nu in.

 

De zorgwoningen komen op de rand van de gemeente Nijmegen, dichtbij de bebouwde kom van het Lingewaardse Ressen. Het college vreesde dat de nieuwe bewoners mogelijk voor overlast zouden zorgen in het dorp. Het college maakte daarom in november 2019 onder meer bezwaar tegen de verleende vergunningen voor de bouw van de vijf zorgwoningen en de begeleidersunit en tegen de aanleg van een in- en uitrit. De burgemeester maakte bezwaar vanuit haar verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid.

 

Op 5 maart sprak wethouder Johan Sluiter met zijn Nijmeegse collega Grete Visser over de komst van de Skaeve Huse. Zij maakten afspraken over beheer- en veiligheidsmaatregelen en over het informeren en betrekken van omwonenden. Ook komt er een werkgroep waarin onder anderen inwoners  van het Lingewaardse en Nijmeegse deel van Ressen zitting hebben. De werkgroep maakt samen met professionals een buurtbeheerplan om vat te houden op de gang van zaken in en rond de zorgwoningen.

 

De toezeggingen van Nijmegen vormden voor het college van Lingewaard aanleiding van bezwaar af te zien.