Omroep Lingewaard

Groen licht voor initiatief zonnepark aan Lingewal…

Burgemeester en wethouders van Lingewaard bieden onder voorwaarden ruimte aan de ontwikkeling van zonneparken tussen Karstraat, Airbornepad en Lingewal, grenzend aan het glastuinbouwgebied NEXT Garden.

Hiermee ontstaan kansen voor een initiatief van Kronos Solar Projects uit München (Duitsland) dat op weilanden achter Lingewal 14 een zonnepark wil realiseren van maximaal 19 hectare. Met de realisatie hiervan zou een van de grootste zonneparken in Nederland ontstaan, die stroom levert voor ongeveer 3.000 huishoudens.

Het college van Lingewaard wil aan het initiatief meewerken, omdat de gemeente inzet op de realisatie van diverse vormen van duurzame energie in samenhang met NEXT Garden. Een zonnepark is een duurzame aanvulling op de initiatieven die al in ontwikkeling zijn zoals de biovergistingsinstallatie van Groen Gas Gelderland die op dit moment in het glastuinbouwgebied wordt gebouwd.

Bovendien draagt het zonnepark flink bij aan de duurzame energiedoelstellingen uit het Nationale Energieakkoord waar de gemeente Lingewaard zich aan heeft gecommitteerd. Met de komst van dit zonnepark en de grote bijdrage van Groen Gas Gelderland ligt Lingewaard op koers om deze doelstelling te halen.

Nog een aantal stappen te zetten
Momenteel bevindt het ingediende plan zich in de initiatieffase. De omgeving is inmiddels door de initiatiefnemer op de hoogte gesteld van de voorgenomen plannen. Naast gemeente Lingewaard zijn ook Park Lingezegen en Provincie Gelderland bij de realisatie van het zonnepark betrokken. Voorafgaand aan realisatie zal er een procedure doorlopen worden, waarbij alle partijen hun inbreng kunnen leveren. De initiatiefnemer streeft ernaar het zonnepark in 2018 te realiseren.