Omroep Lingewaard

GroenLinks Lingewaard roept gemeente op gebruikers tijdig actief te informeren over noodzakelijke aanpassingen aan hun rolstoel

Persbericht

Met ingang van 1 juli 2019 dient iedere rolstoel voor vervoer in een bus(je) te zijn voorzien van een bepaald type gecertificeerde ‘vastzethaken’. Veel rolstoelen voldoen nog niet aan deze eis. 

Tot nu toe heeft noch de gemeente, noch RSR (RevalidatieService) rolstoelgebruikers hierover geïnformeerd. 

Omdat aanpassen van al deze rolstoelen enige tijd zal vergen, vraagt GroenLinks het college om  rolstoelgebruikers snel actief ter informeren. Dit om het risico te voorkomen dat een vervoerder in openbaar vervoer of taxibus hen na 1 juli weigert mee te nemen.

 

 

Dit betreft een persbericht van de GroenLinks Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard