Omroep Lingewaard

GroenLinks : “Spreek af en leg vast waar je het over eens bent. In een raadsakkoord.”

Persbericht GroenLinks Lingewaard

Bij het sportdebat dat Lingewaard Sport! begin februari organiseerde viel het al op. Over veel onderwerpen is de Lingewaardse politiek het eens. Niet tot in alle details, maar al wel in grote lijnen. Iedereen wil sterke clubs, ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen en goede multifunctionele voorzieningen.

Bij het duurzaamheidsdebat begin maart zagen we eveneens dat de noodzaak om de opwarming van de aarde tegen te gaan breed wordt gedragen door de politieke partijen. Waar tijdens raadsvergaderingen nog verschillen in opvattingen waren, lukt het nu om het grotendeels met elkaar eens te zijn. Windmolens moeten er komen, en zoveel mogelijk zonnepanelen. Zoals op de grote daken van bedrijven en sportaccommodaties. En van huizen, waardoor inwoners profiteren van lagere woonlasten. Ondersteuning door leningen of subsidies kan dit versnellen en daar zijn veel partijen het over eens.

Woensdag is het grote raadsdebat van de Gelderlander in de Theaterkerk. GroenLinks verwacht dat ook daar meer overeenkomsten dan tegenstellingen zullen zijn. Zoals de wil om meer huizen te bouwen voor mensen met een laag inkomen, goede zorg en goed onderwijs. Betere en veilige fietspaden, zoveel mogelijk vrij liggend. Veel hoogwaardig groen en bomen in woonwijken. Inwoners ruimte geven om met initiatieven te komen en samen met hen de weg te vinden hoe deze te realiseren. Zuinig zijn met de natuur, inzetten op natuureducatie, wandelpaden, struinroutes, buitenkunst en kleinschalig toerisme.

Sport, duurzaamheid, woningen, verkeer, zorg en onderwijs, allemaal zaken waar makkelijk een raadsakkoord voor zou kunnen komen en waar heel Lingewaard baat bij heeft. Een raadsakkoord is een programma op hoofdlijnen waaraan door alle politieke partijen is meegewerkt en wat dus ook op veel steun kan rekenen. Hierdoor kan een nieuw college vlot aan de slag gaan en zorg je voor flexibiliteit om nieuwe ontwikkelingen en creatieve suggesties van inwoners te gebruiken.

Vandaar de oproep van GroenLinks: Laten we zo snel mogelijk na de verkiezingen opschrijven waar de raad het over eens is: een raadsakkoord voor deze onderwerpen. Het liefst leggen we dit nog voor aan alle inwoners, het gaat immers over de toekomst van onze samenleving, dus laten we hen er gelijk in betrekken. Dan kunnen we de komende vier jaar gebruiken voor de uitvoering daarvan. Met ieders inbreng!

Vragen:
Lianne Duiven, fractievoorzitter en lijsttrekker
06-24694369
[email protected]

Dit betreft een persbericht van GroenLinks Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard.