Omroep Lingewaard

Herinrichting westelijk deel Gendtse Waard gaat van start

Na ruim vier jaar planvoorbereiding start K3Delta in samenwerking met Steenfabriek De Zandberg en Staatsbosbeheer met de herinrichting van het westelijk deel van de Gendtse Waard. In de week van 26 april vindt het eerste grondwerk plaats en start de bouw van de tijdelijke zandklasseerinstallatie voor de zandwinning die de herinrichting mogelijk maakt.

Doel van de werkzaamheden is natuurontwikkeling, waardoor een aaneengesloten natuurgebied binnen de Gelderse Poort wordt gecreëerd. Ook wordt de bereikbaarheid voor de steenfabriek verbeterd en de verkeersveiligheid vergroot door de aanleg van een vrij liggend fiets- en wandelpad. De komende zes tot acht jaar wordt er in het gebied zand gewonnen voor de Nederlandse bouwsector. Met de zandwinning wordt de inrichting van de uiterwaarden gerealiseerd en gefinancierd. Over enkele jaren zullen hier paarden en runderen grazen in een natuurgebied van plassen, graslanden, ruigtes en ooibossen.

Grondwerk en opbouw installatie
In de week van 26 april zijn de eerste activiteiten in de Gendtse Waard te zien. Dan vindt het eerste grondwerk plaats en wordt de elektrisch aangedreven zandklasseerinstallatie opgebouwd. Ook wordt de loswal bij de steenfabriek opgeknapt. De bouw van de installatie duurt ongeveer drie maanden. Tijdens de bouw wordt de loswal in verband met de veiligheid afgesloten voor publiek. Dat betekent dat de oeverwal en het Waalstrand bij het Vossegat alleen via de westzijde bereikbaar zijn.

Meer informatie
Meer informatie over het werk en het uiteindelijke resultaat is te vinden op www.k3.nl/gendtsewaard.