Omroep Lingewaard

Historische Kring Bemmel plaatst zuilen terug

De HKB is al geruime tijd bezig zijn om de zuilen, die vroeger aan het begin van de Leemkuilselaan stonden, weer terug te krijgen.

Afgelopen maandag plaatsen zij replica’s van de oude zuilen om Wethouder Theo Jansen te laten zien hoe e.e.a. eruit zou komen te zien.

Het had nogal wat voeten in de aarde om bij de gemeente een vergunning daarvoor te krijgen. Maar het is gelukt. Het plaatsen van de zuilen zou nogal wat problemen opleveren, omdat er in de berm allerlei leidingen liggen. Maar daar is een oplossing voor bedacht. O.l.v. “grote Frits” is er een systeem bedacht, waardoor er geen zware fundering nodig is. De zuilen zijn in de werkplaats prefab uitgevoerd en ze zijn gisteravond, ook al weer veroorzaakt door corona, in alle stilte geplaatst. Omdat het, mede door deze constructie, meer heeft gekost dan aanvankelijk begroot was, is besloten om vandaag, donderdag dus, de bewoners van Bemmel eenmalig in de gelegenheid te stellen mede eigenaar van een zuil te worden. Vandaag, tussen 12.00 en 16.00 uur, kan men ter plaatse, in de Leemkuilselaan, eigenaar worden van een of meerdere stenen van een zuil. Voor € 5,=. per steen ben je mede eigenaar, hetgeen met een certificaat wordt bekrachtigd.