Omroep Lingewaard

Historische wandeling “Huissen in 1816″vraagt om vervolg…

Op zondag 10 juli jl. waagde de Kring zich aan een nieuw experiment. Natuurlijk worden er regelmatig vanuit de Historische Kring Huessen wandelingen verzorgd. Maar ditmaal werd er gebruik gemaakt van enkele acteurs (in modern jargon heet dat re-enactors), die in de huid kropen van historische figuren. In dit jubileumjaar was natuurlijk het jaar 1816 thema en de rondleider probeerde bij de toehoorders het beeld op te roepen van het stadje van tweehonderd jaar geleden. Dat was geen fraai beeld: grote armoede, slechte hygiëne en vaak erbarmelijke woonomstandigheden, vooral Achter de Muur (in de Walstraat). Dat laatste afgewisseld met enkele heel rijke stadgenoten.

Tijdens de wandeling vertoonden zich een paar Huissenaren van destijds. Vanaf de trap van het herenhuis Kasteel van Huissen (het centrale deel van het Dominicanenklooster) schreed de bouwer van dit pand, de heer Van Erpers Roijaards, naar beneden. Hij fulmineerde tegen de luiheid en drankzucht van de arme Huissenaren. Na een gang langs de parochiekerk, waar destijds een geboren Huissenaar, Hendrik Huberts, pastoor was, ging het langs Achter de Muur naar het woonhuis in de Langestraat, waar burgemeester Pilgrim resideerde. Hij verscheen al mopperend over zijn slechte financiële positie en de ellende, die Pruisen en Fransen hem hadden aangedaan. Dankzij de huidige bewoonster van het pand mochten de deelnemers aan de rondleiding een kijkje in het huis werpen, waar de schouw uit de tijd van Pilgrim nog steeds aanwezig is.

Bij de Gelderse Gevel, waar destijds een brouwerij was gevestigd, kwam brouwer Gozewijn Stevens naar buiten. Hij was in de tijd rond 1800 een fel tegenstander van het protestante stadsbestuur van Huissen. Bij hem moesten dus de regeerders het ontgelden, die er een potje van hadden gemaakt. De sfeer en de spanningen van 1816 werden zo wel duidelijk.

Al meteen na de rondleiding werd gevraagd, of dit vaker zou kunnen gebeuren. Besloten is om op zondag 21 augustus de rondleiding met acteurs te herhalen. Op de zondagen 14 (Emile Smit en Jan Zweers) en 28 augustus (o.l.v. Jan Zweers) zijn er ook rondleidingen, maar dan zonder acteurs (hiervoor hoeft men zich niet aan te melden). De starttijd is steeds 14.00 u. bij het Stadsmuseum “Hof van Hessen”, Vierakkerstraat 39, 6851 BB Huissen, en de prijs is € 1,50 p.p. Aanmelden voor de “historische les” van 21 augustus kan via email: [email protected] en telefoonnummer 026-3255058.

HKH rondl alg H. van Geelen-2a