Omroep Lingewaard

Hoera! De Bieb is terug in Haalderen…

Persbericht SP Lingewaard

Afgelopen donderdag vond de opening van het bibliotheekservicepunt in Haalderen plaats. Daarmee zijn alle kernen weer voorzien van een bieb. Eerder werden er bibliotheekservicepunten in Angeren en Doornenburg geopend. Dat nu ook de kleine kernen van een bieb zijn voorzien is het gevolg van een gezamenlijk voorstel van de Lingewaardse SP, PvdA en CDA.

SP fractievoorzitter Carla Claassen: ‘ Een bieb is van grote waarde. Niet alleen vanwege het uitlenen van boeken maar ook vanwege het sociale aspect. Daarnaast zorgt een bieb voor meer leefbaarheid in de kernen. Vandaar dat wij graag zien dat elke kern voorzien is van een goede bibliotheekvoorziening. Mooie woorden zijn fijn, maar het komt op de daden aan. Daarom zette de SP in 2011, toentertijd nog geen raadspartij, een grootschalige handtekeningen actie op poten toen er bibliotheken dreigden te verdwijnen. Maar liefst 4.300 handtekeningen werden in drie maanden opgehaald als ondersteuning van het SP pleidooi voor behoud van de bibliotheken. De actie was succesvol voor behoud van de bibliotheken in de grote kernen maar daarmee hadden we de bieb in de kleine kernen nog niet terug.

In 2014 deed de SP succesvol mee met de gemeenteraadsverkiezingen en ging naast veel andere belangrijke zaken ook aan de slag om de bieb in de kleine kernen terug te laten keren. Samen met de PvdA en het CDA dienden wij het voorstel in om de bieb terug te laten keren in de kleine kernen en ondanks verzet van het college en verschillende coalitie- en oppositiepartijen kregen wij het voorstel er door, mede dankzij de afwezigheid van een tweetal VVD raadsleden. Uiteindelijk stemden alleen het overgebleven VVD raadslid, Lingewaard.NU en B06 tegen ons biebvoorstel.

En nu is het onze taak om de bieb te behouden in alle kernen. In 2020 wordt namelijk door de gemeenteraad opnieuw beslist over het bibliotheekbeleid en we weten inmiddels dat de meeste politieke partijen niet zoveel waarde hechten aan bibliotheken. Het gevaar ligt dus op de loer dat de bibliotheken opnieuw verdwijnen. Dat moeten wij zien te voorkomen. De biebliefhebbers kunnen in ieder geval op de SP rekenen’ .

Dit betreft een persbericht van de SP Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard.