Omroep Lingewaard

In de herhaling: Nieuwe Sportaccomodatie SGS/RSL Turnen, Huissen

Zoals Omroep Lingewaard eerder al berichtte zit het Turnen in Huissen met een knellend probleem. Van de Gemeente heeft men te horen gekregen dat zij voor de zomer 2020 uit de huidige locaties moeten. Door de Gemeente was toegezegd naar alternatieve huisvesting te zoeken.

En nu ligt er een nieuw voorstel van het College van B&W dat in de Raad van 3 december zal worden besproken. In dit voorstel is sprake van uiteindelijk 3 opties: Daarbij kiest het College van B&W voor de 3e optie van tijdelijke huisvesting door bouw van een turnfaciliteit op het industrieterrein tussen Huissen en de aansluiting met de A15.

Dit terrein ligt misschien nog net binnen het gebied van Huissen, maar de vraag is of deze locatie en de afstand en de verkeerssituatie voor de jeugdige sporters voldoende aantrekkelijk is zeker ook vanwege de bekende drukte op de Karstraat.

Niet onbelangrijk is dat SGS zelf bij de Gemeente al aangaf dathuisvesting op een parkeerterrein van een industriegebied geen oplossing biedt en zal leiden tot ledenverlies onder jeugdleden. Dat zal als neveneffect ook hebben dat de door de gemeente verwachte eigen bijdrage van de turnvereniging niet gehaald kan worden.

De vraag is dus waarom het College van B&W nu dan toch kiest voor een tijdelijke huisvesting op een industrieterrein tussen Huissen en Bemmel, waarvan de vereniging zelf duidelijk aangeeft dit niet te zien zitten.

In de raadsvergadering van 3 december wordt over het voorstel besloten.