Omroep Lingewaard

Ingezonden brief: Exodus nodigt Duitsers uit bij herdenking bombardement op Huissen 2 oktober 1944

In september 2018 las ik dit verhaal bij monde van de heer van Hemmen voorzitter  van Exodus. Ik schrok van dit verhaal temeer er gesteld werd dat Duitse deelname aan zulk een gebeurtenis bij de burger, lees Huissenaren,  dit sentiment niet zou leven.   Intussen heb ik dit met  leeftijdgenoten maar ook  met vele jongeren, dit voornemen ter discussie  gebracht. 

 Je zult maar drie jaar zijn en je moeder verliezen tijdens dit bombardement. Je moeder die je de rest van je leven zo heb gemist.  Of weten via het verhaal van je vader dat je nog een zusje had die in de armen van je vader  gestorven is op 2 oktober 1944. Of wetende wat dit gebeuren bij je ouders en hun kinderen teweeg heeft gebracht  en nog steeds de naweeën hiervan met zich meedragen. Zo zijn er nog vele dramatische verhalen op te tekenen over de ZWARTSTE dag van Huissen 2 oktober 1944.

Daarom heb ik een brief geschreven naar alle leden, die zitting hebben in dit comitè , te weten Exodus , Stinase , Gedenkpark, de Gilden, Historische Kring en de Ondernemers vereniging allen uit Huissen en ook de Gemeente Lingewaard, met het verzoek om af te zien van het  boven omschreven voornemen en hieraan geen medewerking te verlenen. Er zijn genoeg andere herdenkingen te vinden om daarbij Duitsers uit te nodigen. Alleen de Historische Kring heeft laten weten hier geen medewerking aan te verlenen. Dus de rest zwijgt en stemt toe. Wellicht personen die tien vijftien jaar na de oorlog zijn geboren? En zich niet in kunnen denken wat dit met mensen kan doen, die dit bombardement bewust of onbewust hebben meegemaakt. Tegenwoordig spreekt men bij kinderen die dit soort  ervaringen hebben meegemaakt over een oorlogs trauma.

Voor de bijna twee honderd slachtoffers , die in het massagraf begraven liggen, zou het respectloos en voor de mensen die daar, ieder met zijn eigen verdriet op 2 oktober a.s bij deze herdenking aanwezig zijn ,kwetsend zijn om te worden geconfronteerd  in toespraak  of andere wijze dat Duitsers zijn    uitgenodigd      bij deze herdenking. Natuurlijk iedereen mag bij deze herdenking aanwezig zijn, maar om Duitsers  daar specifiek bij uit te nodigen op deze wel zeer gevoelige dag.  Wij noemen de geallieerden, zij die dit bombardement uit voerden ,ondanks de vele onschuldige slachtoffers die hierbij gevallen zijn, onze bevrijders. Zij en de slachtoffers hebben ons de vrijheid gebracht waarin wij nu leven. In Duitsland heeft men het daar en tegen nog steeds over de vijand  en wordt de bevrijding nog steeds ,75 jaar na dato , op geen enkele wijze gevierd. Ook de jongere generatie in Duitsland is het tot op heden niet gelukt een Nationale Bevrijdingsdag  te verwezenlijken.  Hoe triest.

 Wielly van Onna  geboren 11-02-1941 in Huissen. 

Ik heb dit bombardement onbewust meegemaakt, maar toch.  

 

Dit betreft de onverkorte weergave van de door dhr. van Onna ingezonden brief. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard.  Wilt u reageren op dit onderwerp?

Een paar regels

– Hou de bijdrage beperkt (denk aan maximaal 250 woorden)
– De redactie mag de brief inkorten en/of redigeren.
– De redactie beslist of de brief geplaatst wordt of niet. Dat hangt onder meer samen met de beschikbare ruimte.
– Anonieme brieven worden nooit geplaatst.
– Een geplaatste brief geeft de opvatting van de afzender weer.

Ons adres: info@omroeplingewaard.nl