Omroep Lingewaard

Inloopbijeenkomsten stand van zaken aanvullende maatregelen ViA15…

Projectbureau ViA15 houdt op 22 en 29 november inloopbijeenkomsten, die specifiek gaan over de uitwerking van de aanvullende maatregelen op het ontwerptracébesluit ViA15. Het projectbureau wil belanghebbenden op de hoogte houden van de stand van zaken. De bijeenkomsten hebben een informerend karakter. De eerste bijeenkomst gaat over maatregelen aan de oostzijde van het Pannerdensch Kanaal (gemeente Duiven en Zevenaar), de tweede bijeenkomst over maatregelen aan de westzijde (gemeenten Lingewaard en Overbetuwe).

Na bijeenkomsten in juni presenteert Projectbureau ViA15 opnieuw de stand van zaken rond de uitwerking van de aanvullende maatregelen op het Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15). Eind 2015 ondertekenden minister Schultz van Haegen en de Gelderse gedeputeerde Bieze een aanvullende bestuursovereenkomst. In deze overeenkomst staat een aantal maatregelen rond de aanleg van de nieuwe weg tussen de A15 en A12 en de verbeterde inpassing in het landschap. De maatregelen zijn aanvullend op het ontwerptracébesluit en komen tegemoet aan wensen uit de regio. Deze wensen zijn niet strikt noodzakelijk voor de realisatie van de A15/A12, maar zorgen wel dat de bereikbaarheid én de leefbaarheid verbeteren. Provincie Gelderland, Projectbureau ViA15, de betrokken gemeenten en waterschappen werken samen aan de uitwerking.

Informerend karakter
De uitwerking van de aanvullende maatregelen bevindt zich in de afrondende fase. Tijdens de bijeenkomsten toont het projectbureau de stand van zaken en de resultaten van de onderzoeken naar geluidseffecten. De bijeenkomsten zijn informerend van karakter. Officiële inspraak is niet mogelijk. Provincie Gelderland heeft onlangs ook informatiebijeenkomsten gehouden over aanvullende maatregelen. Hierbij betrof het maatregelen die in een provinciaal inpassingsplan worden verwerkt. De maatregelen, waarover Projectbureau ViA15 nu gaat informeren, zijn andere maatregelen dan die van de provincie. Zij worden verwerkt in het tracébesluit ViA15, dat naar verwachting begin 2017 ter visie gaat.

Inloopbijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden plaats in Groessen en in Bemmel. Belangstellenden kunnen binnenlopen tussen de aangegeven tijdstippen. Medewerkers van Projectbureau ViA15, provincie Gelderland, gemeenten en waterschap zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting te geven.

Datum: dinsdag 22 november
Tijd: 16.30 tot 20.30 uur
Locatie: Zalencentrum Gieling, Dorpsstraat 29, Groessen
Op deze informatieavond komen de volgende onderwerpen aanbod:
· inpassing van de aanlanding van de brug
· de aarden wal in Groessen/Loo
· inpassing van de verdiepte ligging
· de deksel in Helhoek
· N810
· inrichting van Griethse Poort (noordzijde)
· landschappelijke inpassing A12
· aansluiting Zevenaar-Oost

Datum: dinsdag 29 november
Tijd: 16.30 tot 20.30 uur
Locatie: Overbetuwe College De Essenpas, Drieske 4, Bemmel

Op deze informatieavond komen de volgende onderwerpen aanbod:
· afrit 38
· aansluiting RijnWaalpad
· grondwal in Lingewaard
· herinrichting De Plak
· N839
· inpassing van de aanlanding van de brug en fietspad over de Rijndijk

Project ViA15
Het Rijk en de provincie Gelderland werken in de regio Arnhem-Nijmegen aan uitbreiding en verbreding van het wegennet (A12/A15). Hierdoor verbetert de doorstroming en wordt het hele gebied rond Arnhem, Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek beter bereikbaar. Dit komt het vestigingsklimaat ten goede en draagt bij aan een economisch vitale regio. Daarnaast zorgt het nieuwe stuk A15 voor de ontbrekende schakel in de route tussen Rotterdam en Duitsland. Het Rijk en de provincie werken nauw samen met de betrokken regiogemeenten en waterschappen. Projectbureau ViA15, onderdeel van Rijkswaterstaat, heeft de opdracht gekregen voor de planvorming van het project.