Omroep Lingewaard

Internationale Investituur Nobele Orde in Doornenburg…

Op zaterdag 4 november 2017 vindt de 42ste Investituur plaats van de Nobele Orde van de Papegay. Het is voor het eerst in het 40 jarig bestaan van de Orde dat deze plechtigheid buiten België wordt gehouden. Gastheer is de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen.

De Nobele Orde van de Papegay is ingesteld als een Europees instituut van verdiensten. De Orde heeft tot doel: “Diegene te eren en te honoreren, welke door hun inzet of morele steun bijdragen tot de instandhouding en uitstraling der schutsbroederschappen en/of -gilden, of die zich verdienstelijk maakten bij de culturele of sociale werking van deze, die behoren tot het volksculturele patrimonium van Europa.

Deze plechtigheid wordt ondermeer bijgewoond door de leden van de Kanselarij en binnen en buitenlandse prominenten. De kanselarij is ook samengesteld met gildenbroeders uit Europa. Iedere referendaris heeft dan ook zijn eigen gebied, voor Gelderland is dat Jan Wannet, lid van de Huissense gilden. De ontvangst van de genodigden zal zijn in de hoofdburcht van kasteel De Doornenburg. Na de ontvangst vertrekken de genodigden in een optocht met vendels en muziek naar het Schuttersgebouw Gijsbrecht van Aemstel.
Daar zal een vendelhulde worden gebracht door de vendeliers van de gezamelnlijk gilden en schutterijen uit Lingewaard. Daarna vindt de 42ste Investituur plaats. Gildenbroeders en schutters uit Europa zullen aanwezig zijn om hun onderscheiding in ontvangst te nemen. Ook schutters uit Lingewaard zullen worden gedecoreerd.

Na afloop van de Investituur is er voor de genodigden een receptie in het Schuttersgebouw Gijsbrecht van Aemstel. Het Europese schutterswezen is bijzonder door zijn verscheidenheid een eenheid te zijn.
Voor meer informatie zie ook de website van de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel: www.schutterijdoornenburg.nl
Of op de site van de Nobele Orde: http://www.nobeleordepapegay.com

Datum: Zaterdag 4 november 2017.
Locatie: Schuttersgebouw Doornenburg
Tijdstip: 13.30 uur vendelhulde bij het Schuttersgebouw
14.00 uur Start Investituur