Omroep Lingewaard

Inwoners Angeren en Gendt ontvangen cheque van de gemeente

Inwoners van Angeren en Gendt hebben onlangs een cheque in de brievenbus gehad van €7,50 om te besteden aan een buurtinitiatief. De gemeente Lingewaard is namelijk gestart met een pilot om het bewonersbudget op een andere manier te reguleren.

Het bewonersbudget wordt gebruikt om buurten op te knappen door bijvoorbeeld te zorgen voor meer groenvoorziening in de omgeving. Het bewonersbudget komt uit speciale geldpotjes die van tevoren gereserveerd zijn voor projecten die bewoners zelf op willen zetten. Met deze pilot bepalen de inwoners van de gemeente Lingewaard zelf waar het geld aan wordt besteed.

Om het bewonersbudget in goede lijnen te leiden is ‘Lingewaard doet’ in het leven geroepen. Deze stichting zorgt er onder meer voor dat de cheques uitgedeeld worden aan de inwoners. Daarnaast houden zij zich bezig met de begrotingen van de initiatieven, de uitbetalingen en de resultaten van deze pilot.

Behalve het geld doneren aan een van de bestaande initiatieven kunnen buurtbewoners ook zelf een initiatief op zetten. Hier zitten wel spelregels aan vast. Zo moeten er minimaal drie bewoners een initiatief opstellen en hier een begroting van maken, daarbij moet het initiatief voor meerdere inwoners van de gemeente voordeel opleveren.

Half augustus is de pilot van start gegaan en hebben 4.183 huishoudens een cheque ontvangen. Inmiddels heeft bijna de helft van de huishoudens de cheque gedoneerd. Van de 40 bestaande burgerinitiatieven zijn er nu 14 die hun doel behaald hebben en het gedoneerde bedrag hebben ontvangen. Volgens ‘Lingewaard doet’ is de pilot tot nu toe een groot succes.