Omroep Lingewaard

Kinderen groepen 8 IKC De Vonkenmorgen in schoenen gemeenteraad…

Op woensdag 19 juni vindt voor de vierde keer in Lingewaard een openbare vergadering plaats van de kinderraad. De kinderen van de groepen 8A en 8B van IKC De Vonkenmorgen in Gendt buigen zich over onderwerpen en ideeën die zij zelf hebben geagendeerd. Kinderburgemeester Cas Vermaas, gesteund door loco-kinderburgemeester Feline van Moerkerk, hanteert de voorzittershamer. 

Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven opent om 09.00 uur de vergadering. In het eerste gedeelte van de bijeenkomst bespreken de kinderen onderwerpen die zij zelf hebben ingebracht:

  • de inrichting van Buitenbad Walburgen in Gendt
  • de mogelijkheden van het realiseren van een pannaveld en/of natuurspeeltuin in Gendt
  • problemen rondom zwerfafval
  • het verbeteren van verspreiding van informatie 

Na een korte uitleg stemmen de kinderen over bovenstaande voorstellen. 

De kinderraad is ontstaan als onderdeel van het kinderburgemeesterschap. Met de vergadering van de kinderraad sluiten kinderburgemeester Cas Vermaas en loco-kinderburgemeester Feline van Moerkerk hun ambtsperiode van één jaar af. Doel van de kinderraad is om kinderen kennis te laten maken met democratie, politiek en de werking van de gemeente. 

De vergadering van de kinderraad is openbaar. Naast de kinderen en leerkrachten van De Vonkenmorgen zijn ook het college van burgemeester en wethouders en leden van de gemeenteraad aanwezig.