Omroep Lingewaard

Leerlingen De Marang in schoenen van de gemeenteraad 

Bemmel, 25 juni 2020 

Op woensdag 1 juli vindt voor de vijfde keer in Lingewaard een vergadering plaats van de kinderraad. De kinderen van groep 8 van basisschool De Marang in Angeren buigen zich over onderwerpen en ideeën die zij zelf hebben geagendeerd. Kinderburgemeester Tess Elbers hanteert de voorzittershamer. 

Burgemeester Josan Meijers opent om 09.00 uur de vergadering in het vergadercentrum aan de Langekerkstraat in Huissen. In het eerste gedeelte van de bijeenkomst bespreken de kinderen onderwerpen die zij zelf hebben ingebracht: 

  • de mogelijkheden om het schoolplein van basisschool De Marang in Angeren te verbeteren, onder meer door meer groen; 
  • de problemen rondom zwerfafval; en 
  • de oproep van minister-president Rutte aan jongeren om mee te denken over oplossingen voor corona. 

Medewerkers van de gemeente en een projectleider van IVN Natuureducatie zijn aanwezig voor een toelichting op de onderwerpen in de agenda en om eventuele vragen te beantwoorden. Na een korte uitleg volgt een eventuele stemmingsronde of een gesprek over de voorstellen. 

Anders dan in eerdere jaren is de vergadering van de kinderraad dit keer niet openbaar. Dit heeft te maken met de coronamaatregelen. De vergaderruimte is zo ingericht dat de kinderen, twee leerkrachten, de burgemeester en medewerkers van de gemeente Lingewaard minimaal anderhalve meter onderlinge afstand kunnen houden. 

De vergadering van de kinderraad wordt uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/Df3ZOh-wJUQ.

De kinderraad is ontstaan als onderdeel van het kinderburgemeesterschap. Tess Elbers sluit haar ambtstermijn van één jaar af met haar klas in de vorm van de kinderraad. Doel van de kinderraad is om kinderen kennis te laten maken met democratie, politiek en de werking van de gemeente.