Omroep Lingewaard

MAXRANDA IN HET NAUW DOOR BKR…

Mijn speurtocht naar het reilen en zeilen over de werkwijze van BKR levert nogal wat reacties op. De meest in het oog springende reactie kwam van Maxranda. In werkelijkheid heet zij anders.
Hier haar volledige reactie.
“Ik wil u vertellen dat ik dolblij ben met uw aanpak en verhalen betreffende BKR. Door persoonlijke omstandigheden heb ik financieel enorm in de schulden gezeten (niet te vergelijken met Jip en Janneke), maar alles wel persoonlijk afgelost. Had ook kunnen kiezen voor schuldsanering vanwege het bedrag.
Maar achteraf heb ik  enorm spijt van mijn keuze. Ben 9 jaar aan het aflossen geweest. Geleefd van het bedrag dat ik ook had overgehouden bij schuldsanering. Na die 9 jaar kwam de klap. Ik kreeg nog 5 jaar straf van BKR, nog 5 jaar wachten om normaal verder te leven!
Had ik gekozen voor schuldsanering, dan had ik niet alles betaald, dus bedrijven zouden de pineut zijn geweest. Dan zou ik na 8 jaar vrij zijn geweest van schulden en BKR en had ik een huis kunnen kopen.
Banken zien slechts een BKR codering en dat is dat. Er wordt dan niet naar je persoonlijke situatie gekeken.
Inmiddels heb ik spaarcenten, maar dat telt niet mee. Regels zijn regels bij een negatieve BKR registratie. En dat betekent dat je 5 jaar BKR straftijd moet uitzitten. Geen hypotheek, geen lening enz.
Dus echt………ga vooral zo door Bert!!”
Weer zo’n prachtig voorbeeld, waarbij BKR  volledig voorbij gaat aan belangenafweging!
In plaats van straf verdient Maxranda een standbeeld! Wat een kanjer.
Dit voorbeeld geeft maar weer eens duidelijk aan dat de mens achter een codering niet meetelt bij BKR. De zelf door de directie gemaakte regels staan boven de wet.
Neem nou de Raad van Commissarissen. Hun persoonlijke titels liegen er niet om. Professor dr, drs, drs, drs en RA. Zij houden toezicht op de particuliere Stichting BKR . Laat die RvC dit allemaal zo maar toe? Is er wel toezicht op de directie?
Of vallen ze onder de categorie Commissarissen  Hermans en Brinkman, waarover ik afgelopen week een artikel las over hun commissariaten? Veel te veel commissariaten met zeer ruime vergoedingen!
Tel bij al deze titels ook nog eens twee keer een drs en een MBA RB’er uit de directie. Dan is de kostenpost gigantisch. Maar dat kan makkelijk. Stichting BKR hanteert een aantrekkelijk verdienmodel, waar kosten maken bovenaan het lijstje staat.
Bijna 60%  van de honderd personeelsleden heeft een HBO of WO opleiding genoten. Slechts 7% LBO!
Met de salarissen en pensioenregeling zit het wel snor!
En dan nu even naar de Geschillencommissie. Volledig in handen van BKR zelf. Die commissie is gezeteld bij een advocatenkantoor in Amsterdam en speelt voor secretaris.
Zij hebben geen eigen website en telefoonnummer. Voor contact moet je bij BKR zelf zijn in Tiel.
Heb je een zaak voor de Geschillencommisie, dan moet je 8 stappen ondernemen! Het mag alleen maar gaan over een al of niet terechte codering. Zaken over belangenafweging  worden niet geaccepteerd. Het kost je € 50,00 , die je terug ontvangt als je wint. Op voordracht van BKR zelf worden de leden van de Geschillencommisie benoemd door de president van de Arrondissementsrechtbank.
Nergens staat door wie deze lieden worden betaald. Zal ook wel door die euroboom van BKR worden betaald.
En maar blijven verkondigen dat de commissie onafhankelijk is.
Als je verliest kun je niet in beroep! Ook alweer zoiets raars. Kortom, volgens de BKR regels treffen
zij nooit schuld. Dat wordt gewoon neergelegd bij hun klanten zoals kredietverstrekkers!
Dat BKR niet over Burger Service Nummers kan beschikken geeft duidelijk aan dat het geen semi overheidsinstelling is. Op hun website verzand je al snel in ellenlange verhalen. Als je een zoekopdracht geeft kan het zomaar zijn dat je 274 hoofdstukken moet doorworstelen. Een leek snapt er geen snars van. Daarvoor heb je gewoon een adviesbureau nodig. En juist die bureaus wil de BKR directeur om zeep helpen!
Daarnaast is BKR sinds kort niet meer telefonisch bereikbaar. Schrijf een berichtje en je wordt, als het goed is, teruggebeld met het antwoord. En zo bereik je dat je niet alleen extern (hun regelgeving), maar ook intern alles onder controle hebt.
We praten over 2017, waar geen enkele aandacht is voor de mens achter een codering of schuld. In plaats van mensen behoeden voor overkreditering, jaagt BKR  ze op extra kosten en wellicht hogere schulden.
Vorige keer liet ik u al weten dat in de tweede kamer inmiddels schriftelijke vragen zijn gesteld over BKR. De antwoorden van minister Dijsselbloem waren blijkbaar niet bevredigend voor de directie van BKR. Inmiddels heeft de CDA vragensteller (of BKR stroman?) wederom eenzijdige aanvullende kamervragen gesteld.
En dit juist in een tijd dat de tweede kamer ook druk is met het schuldenprobleem. Vandaag een geweldig artikel in de krant met als titel “Overheid werkt schulden van burgers in de hand”!
In de zaak van Jip en Janneke is de dagvaarding inmiddels uit. Begin augustus komt de zaak voor de rechter.
Heel benieuwd of de rechter wel de mens achter een BKR codering wil zien!
En Maxranda zal, ondanks haar geweldige financiële wederopstanding, haar vijf jaar nog uit moeten zitten.
Met dank aan de strafmaat die BKR  in het leven heeft geroepen.
De aangesloten 250 financiële instellingen bij BKR  vervullen daar geen toezicht- of bestuurstaak op uit. Het bestuur legt slechts verantwoording af aan de BKR Raad van Commissarissen.
En klachten kunnen slechts neergelegd worden bij de BKR Geschillencommissie.
Beroep is niet mogelijk!
Dus iedereen buiten de BKR deur loopt het risico de schuld ergens van te krijgen. BKR gaat altijd vrij uit!
Hoe lang nog?
Bert Gerritsen
In deze reeks van BKR columns verschenen eerder: