Omroep Lingewaard

Nieuw grondstoffenbeleid zet in op minder restafval en meer hergebruik…

Persbericht gemeente Lingewaard.

Maximaal 30 kg huishoudelijk restafval per inwoner in 2025. Dat is de stip aan de horizon van het afvalbeleid dat vanaf 2020 in Lingewaard gaat gelden. Gisteren stelde het college van burgemeester en wethouders het grondstoffenbeleid ‘Lingewaard Circulair en Duurzaam’ vast. Dit beleid vormt de basis voor de manier waarop de gemeente vanaf 2020 met afval omgaat.

De afvalmarkt is de laatste jaren sterk veranderd. Gedurende de termijn van het geldende afvalbeleid ‘Gaan voor Grondstoffen’ was er dan ook regelmatig behoefte aan aanpassing. Het nieuwe beleid geeft de ruimte om die aanpassingen samen met inwoners op een flexibele manier door te voeren.

Het nieuwe afvalbeleid, omschreven in het grondstoffenbeleid ‘Lingewaard Circulair en Duurzaam’ gaat verder op de ingeslagen weg. Dit betekent: zoveel mogelijk hergebruik van waardevolle grondstoffen en zo weinig mogelijk huishoudelijk restafval. Nu staat de teller in Lingewaard nog op gemiddeld 115 kg restafval per inwoner per jaar. Die hoeveelheid moet in vijf jaar naar maximaal 30 kg.

Meer service voor grondstoffen
De gedachte is dat de hoeveelheid restafval daalt als mensen beter hun afval scheiden. Nu zitten er nog teveel herbruikbare grondstoffen in het restafval. Om mensen te helpen goed te scheiden, zet Lingewaard in op verhoging van de service voor de inzameling van grondstoffen. De gemeente wil meer vraaggericht werken. Daarnaast wordt in bijzondere gevallen naar maatwerkoplossingen. Om inwoners te stimuleren hun restafval te beperken, gaat de service voor die afvalstroom juist omlaag.

Het grondstoffenbeleid ‘Lingewaard Circulair en Duurzaam’ is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, raadsfracties, afvaldeskundigen, de afvalmarkt en 100 collega-gemeenten. Er zijn interviews, krachtenveldanalyses, ronde tafelgesprekken, diverse onderzoeken en een benchmark ingezet om vorm en inhoud te geven aan dit beleidsdocument.

Ook na vaststelling van het afvalbeleid blijft de inbreng van inwoners belangrijk. Wethouder Milieu, Theo Janssen: “We gaan aan de slag met een inwonerspanel, dat een goede afspiegeling is van onze gemeente. Zij toetsen aanpassingen en adviseren als ervaringsdeskundigen. We zetten in op een proactieve manier van communiceren over huishoudelijk afval zodat inwoners weten waarom ze iets doen, waarom wij iets van ze vragen en waarom wij doen wat we doen.”

De raad buigt zich op 4 april over het grondstoffenbeleid ‘Lingewaard Circulair en Duurzaam’.