Omroep Lingewaard

Nieuwe website theaterkerk Bemmel…

De TheaterKerk Bemmel heeft een nieuwe website. Vandaag (maandag) is deze gelanceerd en is te vinden via www.theaterkerkbemmel.nl.
De website is zo ontworpen dat deze ook goed te bekijken is op tablets en smartphones.

Op de website is allereerst het complete programma van het openingsweekend te vinden. Het wordt een zeer bont weekend. Zowel op zaterdag 29 als op zondag 30 oktober is er open dag vanaf 12 uur en tientallen verenigingen zullen een korte voorstelling geven in verschillende ruimtes in de kerk. Op de markt voor de kerk houdt Stichting Welzijn Lingewaard een welzijn- en cultuurmarkt. Meer informatie over het programma van het openingsweekend verschijnt binnenkort.

De website van de theaterkerk bevat onder andere een complete agenda. Zo zijn alle voorstellingen van Toestanden Op Podium (TOP) te vinden via deze agenda. Maar ook andere publieksevenementen worden er in opgenomen.

Voor alle TOP-voorstellingen is er een directe koppeling gemaakt naar de website van TOP, zodat daar de kaarten online gekocht kunnen worden. Natuurlijk kunnen er ook rechtstreeks de website van TOP tickets gekocht worden. Het komende jaar zal onderzocht worden of beide websites geïntegreerd kunnen worden.

De bezoeker van de website vindt ook verhuurinformatie. De verschillende ruimtes in de kerk zijn apart van elkaar te huur. Het gaat om de Sluitsteen (de theaterzaal), de MGZ-zaal (zijbeuk), de Donatuszaal (het priesterkoor) en twee kleine workshopruimtes en de sfeervolle foyer.

Tenslotte bevat de website ook informatie over het ontstaan van de theaterkerk, samenstelling van het bestuur en foto’s van de verbouwing.

Er zijn al afspraken gemaakt met verschillende vaste huurders. Zo worden vrijwel alle muziekverenigingen van de Stichting Muziekgezelschappen Bemmel (SMB) vaste gebruikers van de kerk. Deze muziekverenigingen maakten tot nu toe gebruik van het voormalige zwembad De Hoenderik. Met een aantal nieuwe potentiele huurders worden gesprekken gevoerd.

Voor vragen over mogelijkheden in de kerk kijk je op de website waar de gegevens over verhuur en dergelijke te vinden zijn.

www.theaterkerkbemmel.nl