Omroep Lingewaard

Nieuwjaarsreceptie gemeente Overbetuwe

Op Donderdag 2 januari kon men de handen schudden van Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe. Een zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie waar alle verenigingen, vrijwilligers en anderen die zich voor de gemeente inzetten voor waren uitgenodigd. Het was koud maar gezellig. Onder het genot van glühwein en een hapje voor de inwendige mens, begon Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos  om 20.00 uur aan haar nieuwjaarstoespraak.

In de toespraak kwam meerdere malen naar voren dat verbinding tussen inwoners en bestuur hoog op de agenda staat, waarbij in het bijzonder werd stil gestaan bij het steentje bijdragen door de gemeente in samenwerking met  Molukse gemeenschap aan wederopbouw van de Molukken (na de zware aardbeving in september j.l)

Aan het eind van haar toespraak werd het “Toonbeeld van de Overbetuwe” uitgereikt. Een prijs voor een vrijwilliger die letterlijk met hart en ziel zich inzet voor de gemeenschap in Overbetuwe. Dit jaar werd hij uitgereikt aan Karin Smeenk. Voor haar tomeloze inzet bij diverse verenigingen in Driel. Uiteraard feliciteren wij als Omroep Lingewaard haar met deze prijs.