Omroep Lingewaard

Video: Nieuwjaarstoespraak burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven van de gemeente Lingewaard…

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven van de gemeente Lingewaard.

Tekst toespraak:

Dames en heren,

Laat ik beginnen om u namens de gemeenteraad en het college van BenW en alle medewerkers van gemeente Lingewaard een gelukkig, gezond en voorspoedig 2017 te wensen.

In 2016 zijn in de hele wereld spanningen toegenomen. Spanningen tussen gelovigen. Spanningen richting andersdenkenden. Spanningen door oorlogen, tribale geschillen en botsende regimes. We merken dit onder meer door de toestroom van vluchtelingen. Maar ook in ons eigen land neemt de polarisatie toe. Mensen staan steeds vaker en meer uitgesproken tegenover elkaar.

Internet speelt hierin een grote rol. We weten alles sneller, zijn beter geïnformeerd en daardoor meer betrokken dan ooit. Maar tegelijkertijd blijkt internet ook veel desinformatie te bevatten die al dan niet opzettelijk de wereld wordt ingestuurd. Social media zijn een groot goed, maar vormen ook een podium waar mensen zich ongenuanceerd over alles denken te kunnen uiten. Een plek waar mensen dingen zeggen die ze anders niet zouden uiten. Discriminatie, bedreigingen en pesterijen, het is de keerzijde van de social media. Deze moderne manier van communiceren en informeren heeft grote gevolgen voor onze democratie. Kijk bijvoorbeeld naar de referenda over de Brexit en het Oekraïne-verdrag en de recente verkiezingen in de Verenigde Staten. Geo-politieke conflicten, spanningen door vreselijke aanslagen, zoals recent in Turkije, maken dat mensen terug verlangen naar hoe het ooit was.

Naar de tijd van Swiebertje, met Bromsnor die nog met respect benaderd werd. Naar de tijd waarin het touwtje nog uit de brievenbus hing, de achterdeur open was en de wereld nog heel klein. Trendwatchers hadden het al aangekondigd: de globalisering, het internet en volksverhuizingen door oorlogen en voedseltekorten maken dat mensen zich onveilig en vervreemd voelen. Dezelfde trendwatchers voorspellen dat mensen zich steeds meer zullen gaan richten op de eigen omgeving, als reactie op al deze ontwikkelingen. De eigen cultuur wordt gekoesterd, tradities en gewoonten en de eigen woonomgeving worden belangrijker.

Lingewaard biedt veel inwoners wat ze zoeken. Wonen in het groen, in het prachtige rivierenlandschap maar ook veel voorzieningen, horeca, scholen en winkels. Met de fiets, de auto of het openbaar vervoer snel in Arnhem en Nijmegen met veel cultuur, detailhandel en voorzieningen. Maar via snelwegen en openbaar vervoer ook vlot in de Randstad. Lingewaard is veilig. Ik durf te wedden dat ik hier in Angeren gewoon achterom kan lopen bij huizen en dan de keukendeur op veel plekken open vind. Ik raad u dat overigens wel sterk af! Lingewaard is rustig. En in Lingewaard vind je mensen die voor elkaar klaar staan. Mensen die samen veel organiseren en oplossen. De kracht van Lingewaard ligt in onze kernen. Ik kom daar straks op terug.

De komende decennia zal deze regio gaan groeien. Vooral Arnhem en Nijmegen zullen veel moeten bouwen om de toename van inwoners op te kunnen vangen. Veel jongeren trekken steeds meer naar steden om te studeren en blijven daar na afloop wonen, of trekken naar gemeenten in de nabijheid van die steden. Daar zit voor Lingewaard een uitdaging. Ook wij zullen de komende tien jaar meer woningen moeten bouwen om deze toestroom te kunnen opvangen.

Het thema van 2017 is: “Lingewaard bouwt aan de toekomst”. Dat doen we in alle opzichten. We bouwen niet alleen huizen in nieuwe wijken, maar ook in de kleine kernen. We bouwen aan een gemeente waar mensen trots op kunnen zijn. Een gemeente met mooie kernen, waar de voorzieningen goed zijn. In Huissen wordt komend jaar het verbouwde Stadhues opgeleverd en wordt ook één van de mooiste Albert Heijn-filialen van Nederland gerealiseerd. Particuliere initiatieven in samenwerking met de gemeente leiden tot de herinrichting van de Markt. In Bemmel wordt de Markt afgerond met omringende nieuwbouw, zodat het plein past bij het mooie particuliere initiatief van de Theaterkerk. De Kinkel wordt deze maand geopend na een zeer fraaie gedaantewisseling. Dit jaar wordt de Kinkelvisie vastgesteld.

In Gendt is Providentia, ook zo’n mooie samenwerking van particulier initiatief en overheid, opgeleverd en wordt de omgeving heringericht. In Doornenburg is het afgelopen jaar het Dorpsontwikkelplan gepresenteerd dat de komende jaren zal worden uitgevoerd. Ook in Haalderen en Angeren is het de bedoeling dat inwoners zelf nadenken over de toekomst van hun kern.

In ons tuinbouwgebied Next Garden (voorheen Bergerden en tuinbouwgebied Huissen-Angeren) wordt weer volop grond verkocht en wordt door Lingewaard Energie Europa’s grootste zonnepanelenpark drijvend op water aangelegd.

We hechten veel waarde aan vrijwilligers en mantelzorgers. In 2017 zal daar beleid voor worden geformuleerd.

Dit is een aantal projecten waarbij de gemeente samen met inwoners bouwt aan de toekomst. Waar we luisteren naar onze inwoners en hun initiatieven waar mogelijk ondersteunen.

Dat vergt ook een andere inrichting van het gemeentebestuur. Wij bouwen daarom aan een moderne organisatie waarin we onze inwoners steeds meer digitale dienstverlening aanbieden. Waar we inwoners aan de voorkant bij projecten betrekken en waar we meer naar inwoners toe gaan.

Ook de politiek is druk bezig met deze verbouwing. Een manier van vergaderen die beter past bij de nieuwe verhoudingen waarbinnen de raad vergadert. Met veel meer ruimte voor de inwoners aan de voorkant, met meer debat over beleidskeuzes. Het feit dat de raad zo gaat vergaderen geeft aan dat 15 jaar na de fusie in Lingewaard ook de politiek zijn plek heeft gevonden. Soms coöperatief, soms met hevige debatten, maar altijd met respect voor elkaar wordt door alle partijen het beste voor onze inwoners beoogd. Ik ben trots op deze gemeenteraad en college, beide steken veel tijd en energie in de toekomst en de leefbaarheid van onze gemeente en zoals ik eerder aangaf met zichtbaar resultaat.

Daarnaast profileert Lingewaard zich als een transparante en integere gemeente. Waar de politiek en de medewerkers zich bewust zijn van het belang van een integer gemeentebestuur. Daarom zijn we trots dat de Commissaris van de Koning dit jaar een integriteitsbijeenkomst voor alle burgemeesters van Gelderland in Lingewaard organiseert.

We bouwen gezamenlijk met onze inwoners aan een mooie, moderne, levendige, groene en veilige gemeente. Een gemeente waar inwoners voor elkaar klaar staan en elkaar helpen, gewoon als buren maar ook binnen verenigingen. Een gemeente waar de inwoners zelf ervoor zorgen dat er gesport wordt, gezongen, carnaval gevierd, gemusiceerd, van voorstellingen en tentoonstellingen genoten, waar geleerd wordt en de historie gekoesterd. Waar inwoners nieuwkomers helpen met zich thuis te voelen, voedselbanken organiseren, tweedehandsgoederen verzamelen en verdelen en een reparatiecafé bemensen. En dan noem ik nog niet eens alle andere activiteiten die hier plaats vinden om mensen te helpen, te vermaken en te ondersteunen. Lingewaard is een rijke gemeente, een verzameling krachtige kernen.

Vandaar dat wij onze nieuwjaarsbijeenkomst elk jaar in een andere krachtige kern van onze gemeente organiseren. Vandaag in Angeren. Een kern van 2850 inwoners met heel veel fantastische verenigingen. Velen van hen komen bijeen in dit mooie dorpshuis, dit Kulturhus dat het hart van Angeren vormt. Graag stel zometeen een aantal van deze verenigingen aan u voor.

Verenigingen en vrijwilligers in onze kernen zorgen ervoor dat u en ik ons prettig en thuis voelen in de gemeente Lingewaard. Juist in deze onzekere en verontrustende tijden is het belangrijk dat wij elkaar kunnen vertrouwen en elkaar weten te vinden in Lingewaard. Ook in 2017!

Ook in 2017 bouwen wij allemaal samen aan de toekomst van Lingewaard!

Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven.