Omroep Lingewaard

Onthulling van het Goudsbloem Pad in Lingewaard op woensdag 6 juni…

Het Exoduscomité is onderdeel van een stichting die zich beijvert om het lot van de burgers in oorlogstijd meer aandacht te geven. Daarbij heeft de stichting zich laten leiden door de veelal militair gerichte manier van herdenken als het om WO II gaat. Dit geldt ook voor de regio Arnhem waar het comité is gezeteld.

In de Betuwe heeft men concreet kunnen werken aan het realiseren van panelen, die langs fietspaden informatie geven over hetgeen in WO II is gebeurd. Ook zijn naamgevingen aan paden gerealiseerd zoals het Frontlijn Pad langs de Linge, Verlaten Land Pad en het Stille Helden Pad.
Op dit gebied was één naamgeving van een fietspad van groot – ook symbolisch – belang: het

Goudsbloem Pad
Dit bijna 7 kilometer lange pad loopt langs de Linge van de Karbrug in Huissen tot aan Kasteel Doornenburg.

Het is een ode aan allen die als burger hebben geleden door de oorlogshandelingen.
Op 6 juni zal het recreatieve fietspad de naam Goudsbloem Pad krijgen; dat is ook de dag waarop men stil staat bij het begin van de bevrijding van West Europa: D-Day.
Daarmee wordt het militaire onderdeel van de bevrijding als het ware verbonden met het lot en de positie van burgers.

Evenals de andere naamgevingen is ook dit bord drie-talig: Nederlands, Duits en Engels.
Het is van groot belang dat het kasteel Doornenburg verbonden wordt met de overige WO II markeringen in de Over Betuwe, want hiermee wordt het grootste aaneengesloten Herinneringslandschap tot stand gebracht.
Het kasteel was gedurende de oorlog een Duitse commandopost, een toevluchtsoord voor burgers en werd door de geallieerden gebombardeerd.Om die reden staat daar sinds enige jaren een officiële

Liberation Route Luisterkei
Door de naamgeving wordt het kasteel verbonden met de rest van het WO II gerelateerde deel van het outdoor Herinneringslandschap.
De onthulling Goudsbloem Pad vindt plaats op woensdag 6 juni.
Een dag later wordt een fietsroute geopend van Driel/Elden naar Rindern/Kleve. De nieuwe naamgeving is opgenomen in deze internationale fietsroute.
De heer Fred de Graaf is de eregast. Hij is landelijk bekend in de Herdenkingswereld WO II en voorzitter van het Platform WO2.
Zijn persoonlijke betrokkenheid is groot en we zijn vereerd door zijn komst. De gemeente Lingewaard faciliteert de onthulling die door het Exoduscomité wordt georganiseerd.
De bijeenkomst vindt plaats aan de Linge nabij de hoek Koffiemolen/Rijnstraat te Doornenburg en duurt van 15.00 uur tot 15.30 uur.

Een woord zal worden gesproken door de voorzitter van het Exoduscomité Martien van Hemmen, de burgemeester van Lingewaard, mevrouw Marianne Schuurmans- Wijdeven en de heer Fred de Graaf als ere gast.

Mevrouw Door Mom draagt het indrukwekkende gedicht Terugkeer voor.
Roos van Wezel van basisschool de Doornick zal een muzikaal intermezzo verzorgen (klarinet)
Mevrouw Louise Helmich, die destijds na de bevrijding op de koningin stond te wachten met goudsbloempjes in haar handen, zal samen met de kinderburgemeester, Guus Kramer een voordracht verzorgen.

Na de activiteit komen we in het kasteel even bij elkaar voor koffie/thee of frisdrankje.

De Marigold als symbool voor de burger Aanleiding:
Kort na het einde van de oorlog stond in 1945 in Huissen, in de Betuwe, een groepje vluchtelingen te wachten op de koningin.Zij zou ook hun zwaar beschadigde stadje bezoeken en troost geven aan de burgers. Twee meisjes maakten onderdeel uit van het gezelschap en hadden urenlang bloemen – goudsbloemen – in de hand.

Als gevolg van een overvol programma die dag werd het bezoek aan Huissen afgelast.
Wat was het effect van deze tegenvaller op de groep wachtenden? Teleurstelling? Verbittering?

Niets van dit alles:
Men voelde troost door de aandacht die de koningin met het bezoek had willen geven. Men voelde zich er als het ware door ‘opgetild’.
Het gaf kracht en erkenning voor de grote ellende.
70 jaar na WO II werd in de Universiteit van Wageningen de Goudsbloem, de Marigold, als symbool voor burgers in oorlogstijd gepresenteerd.
De Marigold, in het Latijn ‘Calendula’ genaamd, staat alom bekend om zijn helende werking. Een symbool voor de burger

Onderdrukking, oorlog, dictatuur, Nazisme en daarmee vergelijkbare onmenselijke systemen in de huidige tijd zijn te vergelijken met een te bestrijden levensbedreigende infectie.Daardoor wordt de symboliek van de Calendula, de Marigold, bevestigd.
Inmiddels is bij diverse oorlogsherdenkingen de Marigold als symbool geplaatst in onder andere Arras, Berlijn, Nijmegen, Dresden en Arnhem.
Sedert begin 2018 is er een nationale Marigold Memorial Foundation.