Omroep Lingewaard

Opening Jutbak in Angeren …

Opening Jutbak in Angeren

Op dinsdag 10 april 2018 werd de eerste Jutbak in gemeente Lingewaard geopend. De Jutbak is het resultaat van een samenwerking tussen Platform Angeren, Gemeente Lingewaard, het OBC en de twee initiatiefnemers Iris Giesen en Dianne Smits.

Zij lopen of fietsen regelmatig langs de Linge en naast genieten van dit mooie natuurgebied ergeren zij zich dan ook aan het zwerfvuil dat er ligt. De Jutbak is een middel om dit zwerfvuil te verminderen. Het is een grote afvalbak waaraan lege jutzakjes hangen. Iedereen die mee wil helpen tijdens zijn wandeling, kan daar een zakje meenemen en tijdens het wandelen het zwerfvuil in het zakje doen. Bij terugkomst kan het zakje in de Jutbak gedeponeerd worden. Zo houden we samen onze mooie natuur schoon!

De eerste Jutbak staat in Angeren, bij het begin van natuurgebied De Linge, aan het eind van de Kampsestraat, net voor het spoortunneltje. Deze Jutbak werd geopend door groep 2/3 van Basisschool Marang. Zij werden op spectaculaire wijze, namelijk met een prachtige paardenkoets,  naar de jutplek gebracht. Om 10.30 uur werd gestart met jutten en  11.00 uur belandde de eerste jutzak in de jutbak, waarmee deze officieel in gebruik is genomen. Wethouder Theo Peren had nog een verrassing voor de klas. De juf mocht het leuke bordspel “avalrace” in ontvangst nemen en voor ieder kind was er een “Afvalkwartet”. Na afloop werd de opening op gepaste wijze gevierd met een gebakje.

Naast de kinderen waren ook de buurtbewoners, Platform Angeren, scholieren van het OBC en Burgermeester en medewerkers van de Gemeente Lingewaard aanwezig.

Foto’s: Rezie Leenders