Omroep Lingewaard

Organisatie kermissen Lingewaard wordt uitbesteed

De kermissen die jaarlijks in de verschillende kernen van Lingewaard plaatsvinden, worden met ingang van 2019 georganiseerd door een externe partij. Dat is de uitkomst van een evaluatie van kermissen die dit jaar plaatsvond. Tot nu toe organiseerde Lingewaard zelf alle kermissen binnen de gemeente.

De gemeente constateerde dat het kwaliteitsniveau van de kermissen in Lingewaard de laatste jaren terug loopt. Zo ook de inkomsten van de gemeente. Dat is overigens in lijn met een landelijke trend; kermissen in het hele land hebben het moeilijk. Er is een spiraal van teruglopende bezoekersaantallen, minder belangstelling van exploitanten en verder teruglopende bezoekersaantallen.

Evaluatie
In 2016 nam het college al een aantal financiële maatregelen om de kermissen -vooral in de kleine kernen- te stimuleren: de gemeente bracht sommige kosten niet meer in rekening. Afgesproken werd om de maatregelen en het effect in een evaluatie te beoordelen. Die evaluatie toont nu aan dat de maatregelen niet het gewenste effect hebben gehad. Dat heeft het college tot uitbesteding doen besluiten. Deze uitbesteding vindt plaats in een PPS-constructie. Dit is een publiek-private samenwerking: een externe partij organiseert de kermis, maar de gemeente blijft betrokken en houdt de regie.

Het college hecht aan kwalitatief goede kermissen in de gemeente. Kermissen dragen bij aan sociale cohesie, een goed voorzieningenniveau en het levendig houden van de kernen. Doel van de maatregel van uitbesteding is dan ook dat de kermissen in alle kernen worden behouden, dat de kwaliteit van de attracties wordt verbeterd, dat er een gezonde en inzichtelijke financiële huishouding is en dat er meer duidelijkheid komt over de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden.

De verwachting is dat de gemeente kosten bespaart als de organisatie van de kermissen wordt uitbesteed. In 2018 waren de kosten bijna 44.000 euro hoger dan de inkomsten; 159.430 versus 116.400 euro.