Omroep Lingewaard

Oversteek RijnWaalpad-Ressensestraat veiliger

Gezamenlijk persbericht van de gemeenten Nijmegen en Lingewaard

Bemmel :De veiligheid van fietsers op snelfietsroute RijnWaalpad ter hoogte van de Ressensestraat in Bemmel wordt beter. De oversteek wordt overzichtelijker en auto’s krijgen voorrang. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard deze week besloten in het kader van het project Dorpensingel, dat samen met de gemeente Nijmegen wordt uitgevoerd.

Het feit dat fietsers nu voorrang hebben bij het oversteken van de Ressensestraat is voor automobilisten niet altijd duidelijk. Omdat zij ook al rekening moeten houden met een wegversmalling en andere automobilisten op de Ressensestraat hebben zij onvoldoende oog voor overstekende fietsers. Dit levert te vaak onveilige situaties op.

In de nieuwe -tijdelijke- situatie verandert de voorrangssituatie; overstekende fietsers moeten wachten tot het verkeer op de Ressensestraat is gepasseerd. Daarnaast komt de wegversmalling ter hoogte van de Woerdsestraat te vervallen. De wegversmalling bij sportpark Bemmel blijft in stand.

Bij de totstandkoming van de plannen zijn omwonenden betrokken geweest. De werkzaamheden vinden in juni plaats.

De aanpassingen op de Ressensestraat maken deel uit van het project Dorpensingel, een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (‘Ovatonde’) en de Zandsestraat. De Dorpensingel vergroot de verkeersveiligheid in het gebied en zorgt voor een betere bereikbaarheid van Bemmel en de wijken in Lent en Oosterhout. Tegelijk met de aanleg van de Dorpensingel wordt in de omgeving een aantal samenhangende verkeersmaatregelen genomen; in de Ressensestraat en het Vossenhol in Bemmel en op de Vossenpelssestraat in Lent. Het is de verwachting dat de verkeersintensiteit op de Ressensestraat na de realisatie van de Dorpensingel zal afnemen.

Het college van Lingewaard laat een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de meest haalbare, doelmatige en doeltreffende manier om de oversteek van het RijnWaalpad met de Ressensestraat blijvend veiliger te maken. Hierin worden zowel gelijkvloerse als ongelijkvloerse oplossingen onderzocht. Uitvoering van een lange termijn oplossing wordt verwacht binnen drie jaar. Een eventuele ongelijkvloerse oplossing maakt geen deel uit van het project Dorpensingel.